Over de wooncirkel

'Wooncirkels zorgen voor verbinding, waardoor buurten sterker worden'

Wooncirkels verbinden wonen en zorg

Het concept van de wooncirkel is simpel: plekken van ontmoeting en geclusterde woonconcepten zorgen voor verbinding tussen bewoners en versterken de buurt. Samenwerking tussen de verschillende zorg- en welzijnsaanbieders, woningcorporaties en de gemeente staat bij de wooncirkel voorop. Henrike Klok, Roerganger bij Rochdale: “Wooncirkels zorgen voor verbinding, waardoor buurten sterker worden. Dit sluit aan op onze ambitie: mensen zó huisvesten dat zijzelf én de buurt er beter van worden.”


Samen voorzien de verschillende partijen in de behoeftes van de mensen die in een wooncirkel wonen. Daarbij brengt elke partij zijn eigen specifieke expertise in. Henrike: “Er is al veel aanbod, maar vaak ontbreekt de onderlinge samenhang. Daar willen we met wooncirkels verandering in brengen.” Als voorbeeld noemt Henrike de verschillende financiële stromen achter instellingen. “Daardoor wordt een ontmoetingsruimte van een zorginstelling alleen maar bezocht door mensen die het type zorg of ondersteuning ontvangen dat die zorginstelling levert. In een wooncirkel zijn ook andere mensen welkom in die ontmoetingsruimte.”

Wonen en zorg verbinden

Waar het in de kern om draait, vat Henrike het kort en bondig samen, is het verbinden van wonen en zorg. “Er is veel expertise in een buurt aanwezig. Vanuit woonbegeleiding, vrijwilligerszorg, 24-uurs opvang, ouderenzorg, noem maar op. In een wooncirkel verbind je al deze expertises, waardoor je ze breder kunt inzetten. Daardoor kun je onder andere een zorg- of ondersteuningsvraag vroegtijdig signaleren en er ook makkelijker op inspelen.”

De kern van een wooncirkel

De kern van een wooncirkel bestaat uit een ontmoetingsplek voor (buurt)bewoners. Daarnaast is er een cluster van woningen waar bijvoorbeeld beschermd wonen wordt geboden. In de cirkel rondom de kern (op maximaal 10 minuten afstand) wonen mensen zelfstandig. Henrike: “Als zij zorg of ondersteuning nodig hebben, kunnen zij leunen op de aanwezige expertise in de kern. De wooncirkel verkleint daarmee de stap tussen het bekende geclusterde beschermd wonen en de ambulante zorg of ondersteuning aan mensen die zelfstandig wonen.”

'

De meerwaarde is dat er tussenvormen ontstaan tussen beschermd en zelfstandig wonen'

Meer sociale cohesie en draagkracht

“Begeleid wonen en ambulante zorg of ondersteuning zijn nu nog twee losstaande dingen”, gaat Henrike verder. “De meerwaarde van een wooncirkel is dat er tussenvormen ontstaan tussen het oude beschermd wonen en zelfstandig wonen. Zo steunen we cliënten in hun proces van verzelfstandiging, kan de begeleiding beter worden georganiseerd en kan de kern vanuit haar inloopfunctie bijdragen aan de versterking van de sociale cohesie en de draagkracht in de buurt. Samenwerking van zorgaanbieders, welzijnsaanbieders en corporaties op buurtniveau is daarbij van groot belang.”

Al doende leren

In juli 2019 organiseerde Rochdale samen met anderer Amsterdamse organisaties een inspiratiebijeenkomst over werken aan sterke buurten. Geïnspireerd door succesvolle wooncirkels van zorginstelling Leviaan in Zaandam, heeft een initiatiefgroep afgesproken om er zelf mee aan de slag te gaan en al doende te leren. Die initiatiefgroep bestaat uit Cordaan, Leger des Heils, Timon, Arkin, gemeente Amsterdam, HVO-Querido, Rochdale, Stadgenoot, Ymere en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Zes wooncirkels, verspreid door de hele stad, hebben elk hun eigen uitdagingen en leerdoelen. Dit digitale magazine brengt elke wooncirkel voor het voetlicht.

In een wooncirkel...

  • zorgen ontmoetingsplekken voor verbindingen tussen bewoners (hier kunnen ze ook terecht met vragen);
  • zijn voorzieningen en begeleiding makkelijk toegankelijk;
  • wonen allerlei mensen, met en zonder begeleiding, door en naast elkaar;
  • woont iedereen op maximaal 20 minuten van elkaar.