Wooncirkel Spaarndammerstraat

'Bewoners realiseren zich vaak niet dat ze een hulpvraag hebben'

Ideeën die al vorm hebben gekregen

De wooncirkel Spaarndammerbuurt heeft buurtcentrum De Horizon als centrale kern. Door de coronamaatregelen vanaf maart 2020 zijn een aantal ideeën uitgesteld, maar ondertussen is er al wel veel gebeurd. Wat is er tot nu toe op touw gezet? Lidwien Schweitzer, manager bij Arkin, licht toe.


Er is afgesproken drie maal drie cliënten van de maatschappelijke opvang en begeleid wonen te koppelen aan de WegWijsSalon.

“Dit is gebeurd. De WegWijsSalon, in mei 2018 van start gegaan, is een netwerk van formele en informele zorg. Buurtbewoners kunnen er op woensdagochtend laagdrempelig terecht voor een kopje koffie en een lunch voor 1,50 euro.


Een vrijwilliger of ervaringsdeskundige heet de gasten welkom, luistert naar de vraag en haalt er indien nodig iemand uit de backoffice bij.


Vanwege de corona-maatregelen zijn we digitaal gegaan op www.wegwijs-salon.nl, specifiek voor de Spaarndammerbuurt. Dat is een succes geworden. Er is altijd een vrijwilliger aanwezig op de chat. Die helpt bij de vragen en kan die koppelen aan een professional of een initiatief in de buurt. Ook staat op de website informatie over chatgroepen en korte en eenvoudige hulp.


De volgende slag is om ook de ggz aan te laten haken. Het wordt dan haar taak om de MOBW-organisaties er veel meer bij te betrekken. Zij moeten dus met de woonbegeleiders contact opnemen.” (MOBW = maatschappelijke opvang en beschermd wonen)

Een bonnenboekje voor nieuwe bewoners in de Spaarndammerbuurt, die begeleid wonen 

“Dit is gerealiseerd door stadsdeel West en Combiwel. Met de bonnen kunnen de nieuwe bewoners bijvoorbeeld een gratis kopje koffie krijgen bij De Horizon en deelnemen aan een sportactiviteit. Zo leren ze de buurt kennen.


Er zou ook een buurtsafari komen; een groepsrondleiding door de buurt voor nieuwe bewoners. Maar vanwege de corona-maatregelen is dat uitgesteld.


In eerste instantie zou de safari bedoeld zijn voor deelnemers van begeleid wonen en hun begeleiders, maar bij een niet te grote groep zouden andere nieuwe bewoners aan kunnen sluiten. Een mooie manier om met elkaar kennis te maken.”

Er wordt een koppeling gemaakt met verpleeghuis De Bogt-Westerbeer 

“Dat was een idee van Rochdale, eigenaar van het gebouw. De Bogt-Westerbeer heeft een heel mooie huiskamerruimte, het zou leuk zijn als die meer gebruikt zou worden.


De Bogt-Westerbeer biedt namelijk mogelijkheden. Je kunt er verschillende doelgroepen bij elkaar brengen. En misschien kun je de MOBW-groep koppelen aan ouderen. Dat ze iets voor hen kunnen betekenen.


Zingeving is immers ook heel belangrijk: je wordt gelukkig als je iets voor een ander kan doen. Dat zit in de mens.

We zijn bezig met het maken van afspraken met De Bogt-Westerbeer. Maar met de corona-maatregelen is dat lastig nu.”

Luisterend oor: de kapper en bakker die doorvragen en doorverwijzen

“De vrijwilligers van de WegWijsSalon zijn hiermee bezig. Zij hebben een half jaar geleden een training gehad en geleerd hoe ze hun eigen voorlichtingsboodschap maken.


Het idee van ‘Luisterend oor’ is dat de vrijwilligers ook naar buiten gaan, de buurt in, om reclame te maken voor de WegWijsSalon en om vragen op te halen. Dat is nog in ontwikkeling.


En ook: kappers, bakkers en andere winkeliers bieden vaak een luisterend hoor. Hoe mooi zou het zijn om daar vragen op te kunnen halen. En dat zij indien nodig hun klanten doorverwijzen naar de juiste professional. Dit idee staat ook nog in de steigers.”

Hoodlab: participatie en toolkit

“Tijdens de coronamaatregelen hebben zich zo’n 3.000 vrijwilligers aangemeld bij Voor Elkaar in Amsterdam. Maar zoveel hulpvragen zijn er niet. Bewoners realiseren zich vaak niet dat ze een hulpvraag hebben, terwijl ze toch last hebben van de eenzaamheid. Hoe zorg je dat mensen zich bewust worden van hun hulpvraag?


Hoodlab, een toolkit van Plygrnd.city gaat hiermee aan de slag: Welke wensen en ideeën hebben bewoners om betekenisvol samen te leven? Wat is ervoor nodig om dit te versterken.


Er wordt tijdelijk een zeecontainer in de buurt neergezet, die is ingericht als huiskamer. Vanuit dit Hoodlab komen we in contact met bewoners en kijken we wat er leeft in de buurt en proberen we de verbinding tussen bewoners onderling te leggen.


Bij participatie zien we vaak dezelfde gezichten. Het Hoodlab is een manier om ook andere buurtbewoners te bereiken.


Hoodlab stond in augustus en september 2020 op het van Beuningenplein. Maar liefst 1.178 bezoekers stapten de container binnen, waaronder mensen met een hulpvraag.


Het leerdoel van wooncirkel Spaarndammerbuurt: Hoe kan buurthuis De Horizon een steunpunt worden voor mensen met ambulante zorg?