Wooncirkel Van Deysselbuurt

 Ronald van Dijk (links) en Stefan Post


Twee clusters van elk zo'n 20 woningen

De Van Deysselbuurt in Slotermeer is een van de meest kwetsbare buurten in Amsterdam. Vandaar dat de buurt de komende 10 jaar een grootscheepse vernieuwing ondergaat. Het programma is niet alleen fysiek - met renovaties, sloop en nieuwbouw - maar ook sociaal-maatschappelijk. Een wooncirkel is een van de ideeën om zorgvraag en zorgaanbod bij elkaar te brengen.

De wooncirkel in de Van Deysselbuurt zit in de beginfase. Ronald van Dijk, projectmanager Wonen bij Rochdale: “Een jaar geleden hebben we met een aantal instanties twee keer gebrainstormd over de vraag wat de buurt nodig heeft om sterker te worden, behalve betere woningen. Daar zijn verschillende ideeën uit naar voren gekomen, die in het woonprogramma zijn verwerkt. Een voorzieningenhub bijvoorbeeld, en twee wooncirkels.”

'We willen bieden wat de buurt nodig heeft.'

Voorzieningenhub

Het voorzieningenaanbod is erg versnipperd. Door verschillende voorzieningen onder één dak aan te bieden ga je dat tegen. Ronald: “Stel dat een huisarts een patiënt heeft met stressgerelateerde klachten. Als die dan doorvraagt en erachter komt dat zijn patiënt schulden heeft, kan de huisarts doorverwijzen naar de juiste hulpinstantie een deur verderop. Zo’n voorzieningenhub kan bovendien de centrale plek worden voor de ondersteuning van de wooncirkels.”

Hulp voor kwetsbare bewoners

Een wooncirkel is gebaseerd op de gedachte dat kwetsbare mensen hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. In een wooncirkel organiseer je die hulp. Ronald: “In het woonprogramma voor de Van Deysselbuurt hebben we twee plekken aangewezen waar wooncirkels kunnen komen. Dat zijn clusters van elk zo’n 20 woningen, met ruimte voor een zorgpartij, die de hele buurt kan bedienen. Hiermee hebben we de contouren uitgezet. De concrete invulling is een traject van de lange adem.”

Op maat voor de buurt

“Wooncirkels kunnen verschillende verschijningsvormen hebben”, benadrukt Ronalds collega Stefan Post. Hij is gebiedscoördinator voor heel Slotermeer. “We willen niet te veel dichttimmeren aan de voorkant. In de volgende stappen willen we sámen met maatschappelijke organisaties en bewoners het concept verder invullen en concreet maken.”


Ronald: “We gaan nu uit van een kwetsbare buurt. We hebben immers te maken met meer dan gemiddelde werkloosheid, schooluitval, gezondheidsproblemen, laaggeletterdheid en armoede. Als een of meer van die problemen straks verholpen zijn, passen we de wooncirkel daarop aan. We willen bieden wat de buurt nodig heeft.”

Challenge

Om erachter te komen wat die behoeftes zijn, schrijft Rochdale een challenge uit. Stefan: “We dagen maatschappelijke organisaties die in de buurt actief zijn uit om met een plan te komen voor de invulling van de wooncirkel. Daarbij sporen we ze nadrukkelijk aan om samen te werken. Want dat is de kracht van het concept. In Amsterdam-Zuidoost hebben dit soort challenges al tot mooie resultaten geleid.”


De grootste uitdaging is om zorgvraag en zorgaanbod met elkaar te verbinden, volgens Ronald. “Daarom brainstormen we daarover ook met allerlei organisaties. We zijn op zoek naar manieren om die verbinding te maken. Eind juni hebben we opnieuw een bijeenkomst georganiseerd. Daar hebben we vooral gebrainstormd over de voorzieningenhub. Die heeft prioriteit in de planning. Voor de wooncirkel hebben we meer tijd nodig. Ik schat 3 tot 5 jaar.”

Wooncirkel Van Deysselbuurt

Fase: ontwikkeling van het concept

Aantal woningen in de buurt: nu ca. 1.200, over 10 jaar ca. 1.800

Belangrijkste doel: kwetsbare huurders helpen met zelfstandig wonen

Hoe: door in de buurt laagdrempelige zorg op maat te bieden en wonen en zorg beter te verbinden


Meedenkende partijen (juli 2020):

SEZO, Cordaan, St. Saaam, Indaad, Dock, PerMens, Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG), Gemeente Amsterdam en Rochdale.


wat is een wooncirkel?