Wooncirkel Zuidoost

‘De zorg wordt beter door met informele partijen samen te werken’

Met de ontwikkeling van een eerste wooncirkel in de Amsterdamse Poort en H-buurt in Amsterdam-Zuidoost grijpen een aantal ontwikkelingen in elkaar. Grote gemene deler van die ontwikkelingen: samenwerking tussen formele en informele partijen. Wat is de stand van zaken in Zuidoost? En welke lessen zijn er tot nu toe geleerd?

De gemeente, het netwerk Wijkzorg Amsterdam en Rochdale trekken samen op om een eerste wooncirkel in de H-buurt te ontwikkelen. Volgens Juanita van Schoonhoven, vanuit Cordaan gedetacheerd als projectleider bij Wijkzorg Zuidoost, vormt deze driehoek een goede basis om afspraken te maken. Zowel op het gebied van preventie, als voor situaties waarbij het escaleert.

Kwetsbare huishoudens

Juanita is niet vanaf het begin van de ontwikkeling van de wooncirkel erbij betrokken. Ze heeft het stokje overgenomen van haar inmiddels oud-collega Joanne Sarker. Hoe langer Juanita bezig is met de wooncirkel, hoe enthousiaster ze erover wordt. “Ik ben fan van het idee geworden: netwerken realiseren, korte lijnen creëren, de bewoner centraal stellen en met elkaar het leerproces aangaan.”


Aan tafel zit ook Paul Chin, gebiedsmakelaar in Amsterdamse Poort en de H-buurt, in dienst van de gemeente. Hij benadrukt dat een wooncirkel de buurt kan ontlasten. Dat is belangrijk in een buurt als de zijne. Er worden namelijk veel kwetsbare huishoudens geplaatst, terwijl de buurt zelf al kwetsbaar is.

Ontwikkelingen in de buurt

Hoe past een wooncirkel in dit plaatje? Juanita schetst een paar ontwikkelingen die in de buurt gaande zijn. Zoals het nieuw te vormen buurtteam dat vanaf april 2021 de toegang vormt naar sociale basiszorg voor volwassenen. De Amsterdamse Poort/H-buurt is een van de vier buurten waarvoor daar nu een pilot loopt.


In juli 2019 tekende Rochdale na een challenge een huurcontract met Stichting Unite Multizorg voor de samenwerking in Casa Hofgeest, een nieuwe ontmoetingsplek voor de buurt. Erboven zit een woonzorgproject, waar 12 jonge vrouwen met een licht verstandelijke beperking 24 uursbegeleiding krijgen. Casa Hofgeest, op de begane grond, wil een ontmoetingsplek worden voor met name kwetsbare groepen.


En dan is er de ontwikkeling van een wooncirkel, die daar mooi op aansluit. “Een wooncirkel heeft een kern nodig,” zegt Juanita, “een plek waar mensen terecht kunnen met hun vragen en voor een kopje koffie.”

'

We willen de drempel verkleinen voor bewoners om hulp in te schakelen'

Samen met informele partijen

Casa Hofgeest kan de perfecte sociale basis worden voor de buurt. Waarbij Juanita opmerkt dat ‘sociale basis’ een containerbegrip is geworden. “Ik zou graag zien dat formele én informele partijen met elkaar samenwerken. Wij betrekken bijvoorbeeld een medewerker van de buurtwerkkamer bij onze casuïstiekbesprekingen. Dat geeft een heel ander gesprek. Ben je als professionals al snel geneigd om op te schalen, met een netwerk dat dichter bij de klant staat, is de neiging eerder om af te schalen. Ik denk echt dat de kwaliteit van de zorg beter wordt door met informele partijen samen te werken. Dat is de kracht van een wooncirkel.”


Paul vult aan dat hij en Juanita bij Casa Hofgeest over de wooncirkel hebben gepraat. De mensen daar weten ervan. “De nodige lijntjes beginnen te komen. Werken aan een wooncirkel, is werken aan de samenwerking tussen formele en informele zorg.”


Het doel van de wooncirkel is om de drempel te verkleinen voor bewoners om hulp in te schakelen, vult Juanita aan. “Dat wordt nu al zichtbaar. Corporaties houden bijvoorbeeld spreekuur op locatie en de wijkagent zit in de WhatsAppgroep van het Verbond van 100, de voorloper van het toekomstige buurtteam. We komen veel dichter bij elkaars werkveld. We zien waar andere partijen tegenaan lopen. Dat creëert onderling begrip. Het zijn allemaal leerprocessen waar de wooncirkel profijt van heeft.”

Meerdere wooncirkels

Als het over de wooncirkel in Zuidoost gaat, hebben Juanita en Paul het in eerste instantie over kwetsbare huishoudens. Maar in een ideale situatie zien zij verschillende wooncirkels die elkaar aanvullen. “Want er zijn meer doelgroepen”, aldus Paul. “Kinderen in een onveilige thuissituatie, alleenstaande moeders, gezinnen die maar net het hoofd boven water houden.”

Tips voor het opzetten van een wooncirkel

Met in hun achterhoofd de lessen die zij hebben geleerd, komen Juanita en Paul met een aantal tips:

  • Altijd en op de eerste plaats: betrek de bewoners erbij.
  • Zorg dat alle partijen dezelfde terminologie gebruiken, zodat je zeker weet dat je het over hetzelfde hebt en elkaar begrijpt.
  • Spreek vooraf met alle partijen af dat je opbouwende kritiek mag geven op elkaars organisatie. Dat houdt je scherp en kritisch.
  • Wees nieuwsgierig. Krijg je signalen over wat er speelt in de buurt? Neem die dan niet alleen voor kennisgeving aan, maar zoek uit waar die vandaan komen. Vraag door.
  • Ga niet uit van aannames, maar onderzoek of je aannames kloppen. Zoek daarvoor de samenwerking op.
  • Vraag commitment van alle partijen die je nodig hebt voor een succesvolle wooncirkel.

'Een plek voor vragen en een kopje koffie'


wat is een wooncirkel?