Wat is een wooncirkel?

Een wooncirkel maakt ontmoeting, zorg en ondersteuning voor alle bewoners in de buurt laagdrempelig toegankelijk.

Een wooncirkel is een gewone buurt. Kern van de wooncirkel is een ontmoetingsplek voor (buurt)bewoners. Daarnaast is er een cluster van woningen waar mensen ondersteuning krijgen. In de cirkel wonen mensen zelfstandig; op maximaal 10 minuten afstand van de kern. Als zij zorg of ondersteuning nodig hebben, kunnen zij – naast de eigen ambulante ondersteuning – leunen op de aanwezige expertise in de kern. De wooncirkel is een concept van Leviaan.


Het bijzondere aan een wooncirkel is dat die niet is gekoppeld aan één specifieke woningcorporatie of zorgaanbieder. De deuren van de ontmoetingsplek staan open voor alle bewoners; ongeacht of zij wel of geen zorg ontvangen. De woningen eromheen worden beschikbaar gesteld door verschillende corporaties.

Werken aan sterke buurten

Op 12 juli 2019 organiseerden Rochdale, Arkin, HVO-Querido, Timon, De Alliantie, de AFWC, gemeente Amsterdam en Cordaan de inspiratie-bijeenkomst 'Werken aan sterke buurten: zelfstandig wonen met zorg nabij'. De genoemde organisaties vormen samen een initiatiefgroep. We willen samen met andere organisaties in de stad werken aan sterke buurten waar mensen met en zonder zorg goed kunnen wonen.

Stevige ambitie

Tijdens de bijeenkomst gaven tientallen van de aanwezigen aan dat ze geïnspireerd waren en aan de slag te willen gaan met de wooncirkels in Amsterdam. De ambitie werd uitgesproken om op verschillende plekken in de stad aan te slag te gaan. En te leren door te doen en zo anderen te inspireren. Op zes plekken gingen de verschillende organisaties aan de slag met de volgende vragen:

 1. Hoe breng je wooncirkels in de praktijk en waar loop je tegenaan?
 2. Wat is nodig om dit stedelijk te laten slagen?
 3. Hoe kunnen we de wooncirkel integreren met het brede proces van in- en uitstroom van cliënten?

Kennis delen

We zijn een jaar verder en een hoop kennis rijker. We kunnen antwoorden formuleren op de vragen die we onszelf vorig jaar stelden. In dit magazine delen we de ervaringen en opgedane inzichten. In de vorm van verhalen over trots en successen, maar met bovenal aandacht voor daar waar het schuurt. En wat beter kan. Laat je inspireren! 

(Tip: Klik op de drie horizontale streepjes om naar de inhoudsopgave te gaan.)


Wie doen er nu al mee?

De initiatiefgroep groeit en bestaat op dit moment uit:

 • AFWC (Judith Breemer)
 • Arkin (Lidwien Schweitzer)
 • Cordaan (Fleur van Eeden, Joanne Sarker, Jolyon Oattes)
 • Eigen Haard (Yvonne van Veen)
 • Gemeente Amsterdam (Johan de Vries, Jet de Waij, Jeroen Hofman, Paul Chin, Juanita van Schoonhoven)
 • HVOQuerido (Veronie Willemars)
 • Leger des Heils (Freerk Dijkstra)
 • Leviaan (Han Jetten)
 • Stadgenoot (Marella Verhagen)
 • Timon (Krista Vos)
 • Rochdale (Henrike Klok, Daniël Kipp)
 • Woonzorg Nederland (Krista Bosman)