Zien en beleven: wandelen in de Van Deysselbuurt

Dat er al veel gebeurt, zien we tijdens de rondleiding in de Van Deysselbuurt. Dit is een van de otwikkelbuurten van de gemeente Amsterdam.  Een wijk met 1200 woningen waarvan er 1000 sociale huurwoningen zijn, allemaal van Rochdale. Rochdale staat er aan de vooravond van een grootscheepse aanpak van de 'stenen', maar de sociaaleconomische situatie van veel bewoners vraagt ook om aandacht en een aanpak.


We bezoeken tijdens de wandeling drie sociale initatieven die impact hebben in de buurt. 

Cascoland

Cascoland is een sociale onderneming van kunstenaars. Zij doen verschillende projecten met buurtbewoners. Bijvoorbeeld de Eendagszaak. In de Eendagszaak kunnen buurtbewoners een dag per week hun eigen bedrijfje runnen. Zo zijn er vrouwen die een nagelstudio hebben, kapper zijn of naailes geven. Als de onderneming goed gaat, dan kan iemand doorstromen en een eigen zaak beginnen. René de Cock maakt bijvoorbeeld iedere dinsdag soep van ‘geredde’ groenten die hij van supermarkten krijgt. Iedereen uit de buurt kan dinsdag gratis komen eten. Hij zou het geweldig vinden als hij na de renovatie een vaste plek kan bemachtigen.

Social Garden

De Social Garden is een buurthuis waar o.a. studenten van Vooruit een bijdrage leveren aan het vergroten van participatie van bewoners. Zo organiseren de elf studenten activiteiten voor de buurt en beheren zij het buurthuis. In ruil voor woonruimte zijn ze 10 uur per week actief in de buurt. Een student sociologie ‘Ik vind het erg leuk om zo in de buurt actief te zijn. Ik ben begonnen met ‘bakken in de buurt.’ Dan maak ik iets lekkers en heb ondertussen prettige gesprekken met mensen. Die verhalen zijn zo waardevol.’ Hij organiseert ook knutselmiddagen met kinderen, taalles, fietsclubs en koffieochtenden. ‘We hebben wel eens een filmavond voor ouderen georganiseerd maar dat sloeg niet aan, Nou, dan ga je met elkaar overleggen en verzin je iets anders.’


Samen brood bakken

In Bakkerij de Eenvoud, gevestigd in een gezellige keet, kunnen mensen een broodje eten en elkaar ontmoeten. De bakker die dit doet, was ooit ontwerper en kunstenaar. Hij ontwierp een eigen houtoven gemaakt van leem en bakt nu de heerlijkste broodjes voor de buurt. ‘Soms nemen mensen eigen deeg mee en dan bakken we samen.’, zegt de bakker. Het is een laagdrempelige manier om met buurtbewoners in contact te komen. ‘Je hebt wat aan te bieden.’


Hanna Timmers is theatermaker en gaat in de buurt op zoek naar de onvertelde verhalen. ‘We maken een theatervoorstelling waarbij we doen alsof we een radioprogramma maken. Daarom heten we Radio Van Deyssel. De eerste aflevering ging over ‘Goed wonen.’ Lees meer over Radio van Deyssel op www.onsverhaal.nl/vandeyssel

In de Social Garden is ook St. SAAAM actief. Deze organisatie richt zich met name op vrouwen. ‘Bijvoorbeeld om hen economisch zelfstandiger te maken. Zij weten vaak niet op welke geldpotjes zij recht hebben. Daar helpen we hen bij. Veel vrouwen hebben ook vragen over opvoeding en als ze hier bij elkaar komen dan kunnen we op een laagdrempelige manier informatie uitwisselen.'

Buurtpunt De Leeuw

In deze ontwikkelbuurt werkt de standaardaanpak zoals we die gewend zijn niet’, zegt Ronald van Dijk van Rochdale. ‘We moeten de buurt in en daarom hebben we ons buurtpunt en zijn we met een buurtteam aanwezig. We hebben de bewoners ook gevraagd wat zij nu nodig hebben en hoe we het wonen prettig kunnen maken. De buurt gaat op de schop en de renovatie gaat jaren duren dus wil je dat het wonen en de buurt prettig zijn.’


De medewerkers van corporatie komen makkelijk bij huurders binnen omdat iedereen zijn woning technisch in goede staat wil hebben. ‘Je kunt er als corporatie gewoon mee beginnen en hebt direct resultaat. We wijzen huurders op het sociaal spreekuur in het buurtpunt. En, met instemming van de huurder, laten we een organisatie uit het sociaal domein contact opnemen. We merken dat we elkaar als professionals steeds beter weten te vinden, en dat de huurder ons als professionals beter weet te vinden.'


In dit buurtpunt werken Rochdale, het stadsdeel en maatschappelijke organisaties samen met een huisbezoekenprogramma en een sociaal spreekuur. Buurtbewoners kunnen naar binnen lopen en krijgen meteen antwoord op hun vragen. ‘We hebben al 350 mensen geholpen vanaf de start’, zegt Ronald. Mensen hebben vragen over geldzaken, uitkeringen of belasting maar ook over de renovatie of hun woning. Soms ook over wat er te doen is in de buurt voor kinderen of ouderen.


In het Tuinstadhuis: workshop over de preventieve rol van corporaties

Voor wie niet mee liep door de wijk was er een workshop in het Tuinstadhuis over de preventieve rol van corporaties bij vroegsignalerig.


Henrike Klok, roerganger huisvesting kwetsbare groepen bij Rochdale, geeft aan dat de huurdersgroep bij Rochdale de afgelopen jaren is veranderd. Mede door de Herziene Woningwet zijn corporaties steeds meer mensen gaan huisvesten die de woning het hardst nodig hebben. Door de ambulantisering en de extramuralisatie zijn dit vaak ook huurders in een kwetsbare situatie. Rochdale had haar koers bepaald, maar de veranderende en kwetsbaardere groep huurders stelde ons voor de vraag wat dit betekent voor ons als organisatie. Hoe moeten we ons organiseren, en waar moeten we op sturen? En, net zo belangrijk, hoe kunnen wij als corporatie voor deze mensen van betekenis zijn? We hebben een visie ontwikkeld en in beeld gebracht welke opgave we hebben om die visie te realiseren. Die visie luidt: we zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om ons samen met partners in te zetten om mensen zo te huisvesten dat de huurder én de buurt hier beter van worden, en waar mogelijk de kwetsbaarheid van huurders wordt verminderd. Om die visie te realiseren zetten we in op het verbeteren van proces en sturing op toewijzing en spreiding, het verbeteren van samenwerking met partners in de buurt, het versterken van integraal en oplossingsgericht werken en het ontwikkelen van passend aanbod van wonen.


Het fieldlab ‘kwaliteit van matching’ is een voorbeeld van hoe we samen met partners proberen het proces van sturing en toewijzing van kwetsbare groepen te verbeteren; zodat huurder en buurt hier niet kwetsbaarder, maar juist sterker van worden.


We beseffen dat een woningcorporatie een belangrijke schakel kan vormen in preventie, mits deze signalen kunnen worden doorgeven. We zien zorgaanbieders en aanbieders in het sociaal domein als belangrijke partners in ‘leefbaarheid’, doordat zij met kennis en expertise aanwezig zijn in de buurt. We streven er naar om samen te werken met partners in buurtnetwerken van professionals. We vinden het belangrijk dat we elkaar kennen; elkaars gezicht en nummer weten. En we werken aan duurzame en vertrouwenwekkende relaties. Beide zijn essentieel op zowel buurt als bestuurlijk niveau om integraal en oplossingsgericht te kunnen werken. Als corporatie kom je bij veel mensen over de vloer; dit zijn soms mensen waar helemaal niemand anders over de vloer komt. Daarbij zijn we in verschillende buurten gestart met het actief bezoeken van onze huurders. We werken hierin nauw samen met onze partners in het buurtnetwerk. Alleen zo kunnen de signalen die we oppikken ook echt worden opgepakt, en hopelijk blijvend worden opgelost.


Een aantal voorbeelden:

  • In Amsterdam Nieuw-West hebben we een grote fysieke opgave en is er een grote sociaal maatschappelijke opgave. We zijn twee buurtpunten gestart waar samen met stadsdeel en sociale aanbieders een “sociaal spreekuur” is ontstaan. We bezoeken onze huurders en inspecteren de woning, maar wijzen hen ook op het sociaal spreekuur.
  • In Amsterdam Zuidoost hebben we een tweetal flats waar reden is om ons zorgen om te maken. Daarom zijn we onze huurders gaan bezoek om er achter te komen hoe zij het wonen ervaarden. Daar waren altijd twee  zorgaanbieders bij  om zorgwekkende signalen direct op te pakken.
  • We hebben een organisatie in maatschappelijk dienstverlening gevraagd om vanuit één van onze complexen te werken. Dit is een wooncomplex waar de kwetsbaarheid van huurders groot is. Door deze dienstverlener letterlijk binnen te halen, proberen we de drempel om aan te kloppen voor zorg zo laag mogelijk te maken. En onlangs hebben we met een ambulant zorgteam de afspraak gemaakt dat ze wekelijks een dagdeel werken vanuit dit complex en we kennis en expertise met elkaar delen.


Samenwerking Indische buurt

Elke Heidrich, directeur Wonen Eigen Haard, vertelt over de samenwerking die zij zijn aangegaan met HVO-Querido en de wijkzorg Alliantie Oost. In de Amsterdamse Indische buurt is een bijeenkomst ‘leefbaarheid in de wijk’ georganiseerd. Voor deze buurt werd gekozen omdat hier een sterk netwerk van partners was; de basis was dus goed. Belangrijkste conclusie van de bijeenkomst was dat we vanuit het zorg- en woondomein geloven dat we samen met informele- en welzijnsorganisaties, de gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost en clientenorganisaties kwetsbare burgers nog beter kunnen ondersteunen door preventief te signaleren en informatie uit te wisselen rondom kwetsbare groepen. Dat kunnen we doen door de toeleiding naar zorg te verbeteren en signalen rondom kwetsbare doelgroepen beter uit te wisselen.


Elske de Ronde, beleidsadviseur wijkgericht werken bij HVO-Querido vertelt over de ambitie om als zorgaanbieder steeds meer de wijk centraal te stellen. En aan te sluiten op netwerken in de buurt.


Verduurzaming woningen

Naast het verhogen van het energielabel, dus de energiezuinigheid van het gebouw, is ook de uitstraling van het complex aangepakt. Het gedateerde oranje van het houtwerk is vervangen door een rustige deftige groentint.
Rochdale werkt samen met de bewoners aan een duurzamere wereld door energie te besparen. Het gaat over energiezuinige huizen en om de bewustwording van bewoners. De 103 appartementen in Diemen zijn onderdeel van het totale verduurzamingsproject van Rochdale in Amsterdam en omgeving.

Mijn Rochdale

U regelt nog veel meer woonzaken online met Mijn Rochdale.
Bijvoorbeeld uw geld­zaken, het afsluiten van een onderhouds­abonnement of het aanvragen van woningruil, huisbewaring of een contract­wijziging. Ook uw post van Rochdale kunt u inzien via Mijn Rochdale.

Heeft u nog geen account? Regel het snel!

rochdale.nl/mijnrochdale

Onderweg naar 100% veilige warmte

Open verbrandingstoestellen, zoals geisers, gashaarden, gevelkachels en moederhaarden, kunnen gevaarlijk zijn. Als het gas niet goed verbrandt, komt er giftig koolmonoxide vrij. Daarom zijn we in 2016 begonnen met het vervangen van alle open verbrandingstoestellen in onze woningen. Een flinke klus.


Inmiddels is 99% van de betreffende huishoudens akkoord met de vervanging. We hebben al 1135 cv-installaties aangelegd (van de 1.152 in totaal). Vaak zijn deze zuiniger dan de oude toestellen. Dit scheelt huurders dus in de portemonnee. En: het milieu is er ook blij mee.

Energiezuinige nieuwbouw

In vergelijking met een gewone nieuwbouwwoning kan de energiebesparing oplopen tot wel 40 procent. En de vermindering van de CO2-uitstoot tot wel 80 procent.


Het gaat om sociale huurwoningen voor gezinnen met een maximaal jaarinkomen van € 41.056 (prijspeil 2018). De woningen zijn inmiddels allemaal verhuurd. Komt er een woning vrij? Dan bieden we die aan via WoningNet.