Welkom

Samen werken aan een sterke buurt

Werken aan sterke buurten is een van de speerpunten van Rochdale. In kwetsbare wijken zorgen we voor verbinding. We geloven in de kracht van bewoners en geven ruimte aan de ideeën die er ontstaan. We vinden dat gemengde buurten, buurten waar rijk en arm naast elkaar wonen bijdragen aan fijne buurten om in te leven. Tegelijkertijd zien we ook dat de participatiemaatschappij een groeiend beroep doet op ieders zelfredzaamheid. En dat een groeiende groep kwetsbare mensen het daardoor extra lastig heeft. Er is werk aan de winkel; we zetten ons hier graag voor in. En ik ben blij om te merken dat ik niet de enige ben, maar dat we op woensdag 13 februari met bijna 130 collega’s de noodzaak voelden om verder te komen met het samen werken aan sterke buurten.

Stenen als middel

Als corporatie kijken wat een buurt nodig heeft en werken aan buurtnetwerken met die mensen en professionals van samenwerkingspartners die zich hier ook voor inzetten. Omdat elke buurt verschilt, verschilt dus ook onze inzet per buurt. Hier in Amsterdam Nieuw-West gaan we veel investeren in de kwaliteit van de woningen, in de stenen. Naast werken aan de fysieke opgave, willen we ook van betekenis zijn voor de mensen die hier wonen; dat is onze sociaal maatschappelijke opgave. Werken aan een sterke buurt is een gedeelde opgave, dat kunnen, moeten en willen we niet alleen doen. We werken op veel vlakken al heel goed samen met de gemeente, zorgaanbieders en aanbieders in het sociaal domein.

Niet mijn domein – wel verantwoordelijk

Tijdens het symposium hebben we hier met elkaar over gesproken, in dit magazine lees je er meer over. Ik kijk terug op een inspirerende, leerzame middag waar we goede discussies met elkaar voerden over de stappen die we samen kunnen zetten voor de brede groep mensen in een kwetsbare situatie. Het belangrijkste leerpunt was dat niemand ‘de buurt’ als het unieke domein van zijn organisatie zag, maar iedereen zich hier wel verantwoordelijk voor voelde. We zijn van elkaar afhankelijk, we hebben elkaar nodig. Het is zo belangrijk dat we uit onze eigen comfortzone stappen en ons inleven in elkaars ‘domein’. Ook besefte ik nogmaals dat kwetsbaarheid een breed begrip is. Het is belangrijk dat we onze blik breed houden, en niet alleen focussen op de voormalige GGZ-clienten, maar onze aandacht juist ook richten op die mensen die we niet vanzelf zien. Als corporatie kunnen we ook voor hen van betekenis zijn.

Namens Aedes en Rochdale heel erg bedankt voor je komst en je bijdrage! Tot snel.


Hester van Buren
Bestuurslid Aedes en Voorzitter Raad van Bestuur Rochdale