Toelichting onderzoek
Veerkracht in het corporatiebezit

Toename kwetsbare huishoudens vraagt om actie

Jeroen Frissen, één van de onderzoekers en opstellers van het rapport Veerkracht in corporatiebezit. Meer kwetsbare huishoudens in corporatiewoningenis tevreden dat de urgentie om leefbaarheid te verbeteren meer gevoeld wordt dankzij het rapport.

Corporaties wijzen vooral woningen toe aan de lagere inkomens en maken weinig gebruik van de ruimte die er is om het aan mensen met een hoger inkomen toe te wijzen. De meeste woningen komen vrij in de buurten met veel corporatiewoningen en daar worden ook kwetsbare huurders gehuisvest. Je zou daar op kunnen sturen, door bijvoorbeeld te spreiden. Mensen zijn minder zelfredzaam en ‘samenredzaam’. Om hier in van betekenis te kunnen zijn moeten we samenwerken, dat is bekend, maar het is ook echt urgent.

Urgentie wordt gevoeld