Kennis en achtergrond

Toolkit omgaan met verward gedrag

Twee derde van de corporatiemedewerkers die direct contact hebben met huurders krijgt dagelijks of meermaals per maand te maken met personen met verward gedrag. Zij missen naar eigen zeggen kennis en vaardigheden om hiermee om te gaan. Daarom maakten Aedes en het Verwey-Jonker Instituut samen de Toolkit Omgaan met verward gedrag. https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/bijzondere-doelgroepen/instrumenten/toolkit-omgaan-met-verward-gedrag

lees meer..

Aedes publiceert regelmatig een Corporatiemonitor. Dat zijn publicaties met cijfers en achtergronden gebaseerd op onderzoek onder Aedes-leden.

Actieprogramma Weer thuis!

Mensen uit opvang, beschermd wonen en GGZ-instellingen helpen aan een eigen woning met de juiste begeleiding. Daar zet het actieprogramma Weer Thuis! zich ook in 2019 voor in.

Het actieprogramma is een initiatief van Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Leger des Heils en de Federatie Opvang (mede namens RIBW Alliantie en GGZ Nederland). Het programma volgde op het adviesrapport Van beschermd wonen naar beschermd thuis van de commissie-Dannenberg. Weer Thuis! wordt nu onderdeel van de Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang van het kabinet-Rutte III.  Lees hier de ervaringen tot nu toe.

Lees meer

in het

rapport van

commissie

dannenberg

Lessen uit gemengde woonprojecten

Het rapport 'Goede Buren, lessen uit gemengde woonprojecten' is een verslag van onderzoek naar woonprojecten waarin verschillende groepen mensen doelbewust samen wonen, contact onderhouden en gezamenlijk activiteiten ondernemen. Het onderzoek is uitgevoerd binnen de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen, een samenwerkingsproject van De Tussenvoorziening, Hogeschool Utrecht (HU), onderzoeker Maarten Davelaar en woningcorporatie Portaal. In deze werkplaats ontdekten bewoners, begeleiders, studenten en HU-onderzoekers van diverse woonprojecten in Utrecht hoe goed het mengen van verschillende typen bewoners gaat in de praktijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om reguliere huurders met (ex)dak- en thuislozen, studenten met ouderen en werkende jongeren met vluchtelingen.

Handreiking Flexwonen

Overal om ons heen zien we dat de samenleving dynamischer wordt. Mensen werken of studeren een paar maanden aan de andere kant van het land of van Europa, en werken steeds vaker als zzp-er, expat of arbeidsmigrant. Relaties worden verbroken en gaan weer aan. De wereld verandert, maar de woningmarkt verandert niet mee. Flexwonen biedt een oplossing voor mensen die snel huisvesting nodig hebben, en daar niet jaren op kunnen wachten. Spoedzoekers, heten ze. Flexwonen is nodig in elke gemeente van Nederland. Maar wat betekent dat concreet? Om hoeveel en wat voor soort mensen gaat het? En wat voor soort gebouwen of locaties kunnen flexibele huisvesting leveren? Platform31 en Expertisecentrum Flexwonen zochten het uit.


https://flexwonen.nl/handreiking-aan-de-slag-met-flexwonen/

Weer thuis in de wijk

Hoe kunnen we de doorstroom van bewoners uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen bevorderen? Wat betekent dat voor de samenwerking en procesregie tussen gemeenten, woningbouwcorporatie(s) en de zorgaanbieder(s)? Zijn er wel voldoende woningen in het lage huursegment? En welke voorzieningen of arrangementen zijn er nodig in de wijk? Rapport door Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

Innovatiechallenge

De Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019 is een nieuwe aanpak waarin corporatiebestuurders elkaar, de wetenschap en de markt vinden om samen te komen tot vernieuwende oplossingen voor leefbare wijken.

Voor in de agenda

Zet het alvast in je agenda: donderdag 6 juni 2019, Barneveld, Aedes Corporatiedag 2019. Hoe bij de horens vatten is het thema van de dag. Met ook workshops over

Gedragsaanwijzing bij aanpak woonoverlast en AVG & sociaal domein


Kijk op https://www.aedes.nl/artikelen/aedes/vereniging/corporatiedag-2019/corporatiedag-2019-de-hoe-bij-de-horens-vatten.html