Opwarmer

Kwetsbare bewoners en leefbaarheid

RIGO heeft in opdracht van Aedes onderzoek gedaan naar de instroom van kwetsbare groepen en de ontwikkeling van de leefbaarheid in het corporatiebezit. De belangrijkste bevinding was dat de leefbaarheid in de armste wijken van Nederland, waar veel mensen in sociale huurwoningen wonen, achteruit gaat. En dat de tweedeling tussen rijke en arme buurten steeds groter wordt.

Corporaties, welzijnsorganisaties en zorgaanbieders merken dit dagelijks. De onderzoekers concluderen dat er een directe relatie bestaat tussen een toename van bewoners in een kwetsbare situatie en een verslechtering van de leefbaarheid. Wat is er dan nodig om deze buurten sterker te maken? Hoe voorkomen we dat deze buurten verder afglijden? Dat is een opgave waar zowel gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties als woningcorporaties voor staan. Wie pakt welke rol? Wat zijn belemmeringen? En in hoeverre kan en moet je dit echt samen doen?

Opwarmer

Dagvoorzitter Rogier Elshout vuurde een aantal scherpe stellingen af op het publiek als opwarmer.

  • Het versterken van de buurten waar wij werken is de unieke verantwoordelijkheid van onze organisatie
  • Tussen waar de taken van verschillende organisaties ophouden zit een soort niemandsland waar niemand echt de lead neemt.
  • Met een beetje creativiteit en samenwerking kunnen we meer doen voor hetzelfde geld
  • Nieuwe huurders die niet op de radar staan bij zorgaanbieders zijn een groter gevaar voor de leefbaarheid dan uitstromers uit de GGZ met een behandelplan
  • In kwetsbare wijken moet grootschalig preventief achter de voordeur worden gekeken
  • Elke nieuwe bewoner van een corporatiewoning zou een ‘kwetsbaarheid screening’ moeten ondergaan


Met de eerste stellingen was iedereen het eens. Hoe verder we kwamen hoe meer verschil van mening. Veel rode kaarten in de lucht bij de laatste stelling; dat ging voor bijna iedereen te ver...

De toon was gezet!

Een kwetsbaarheids-screening?!