Samen maken we de buurt

De buurt in, de straat op

Wij bieden ongeveer 80.000 mensen een thuis in circa 35.000 woningen in Amsterdam, Diemen, Landsmeer, Purmerend en Zaanstad. Dat zijn veel woningen voor veel mensen. Helaas kennen we om die reden niet iedereen even goed. Daarom gaan we weer vaker de buurt in, de straat op.

Samen met andere partijen die in de wijk actief zijn, kijken we hoe het gaat met de buurt en de mensen. We praten met bewoners over wat nodig is en waar zij zich zorgen over maken. Door in een buurt te weten wat er moet gebeuren, kun je gezamenlijk een plan maken met concrete acties.

Zijn er zorgen over veiligheid in en om een woongebouw? Dan gaan politie en corporatie daar samen aan de slag. Plannen we grootschalige renovaties? Dan combineren we die met de aanpak van de openbare ruimte. De uitdaging om Nederland aardgasvrij te maken moeten we ook samen aangaan. En we werken samen met gemeenten en zorgaanbieders om de groeiende groep kwetsbare huurders te huisvesten op een manier die ook rekening houdt met de draagkracht van een buurt.

Kwetsbare huurders

Door in buurten samen te werken met de gemeente en maatschappelijke organisaties hopen we de juiste mensen aan elkaar te kunnen koppelen en kansen te bieden. Om ook het groeiende aantal kwetsbare mensen die het in deze tijd extra lastig hebben verder te helpen. Dat doen we al in de Lodewijk van Deysselbuurt in Amsterdam Slotermeer. Daar zijn veiligheid, overlast, vervuiling en onderhoud de grootste leefbaarheidsproblemen. Ook kampen mensen er met sociaaleconomische problemen (inkomen, werkloosheid en onderwijs). Rochdale gaat er 1.200 woningen aanpakken. De buurt heeft op veel vlakken veel nodig. Samen met de gemeente Amsterdam en andere organisaties helpen we bewoners op alle punten verder vooruit.


Cascoland is een van die organisaties. Deze sociale onderneming is op verschillende plekken in Amsterdam actief. Sinds maart 2018 ook in de Van Deysselbuurt. Fiona de Bell is mede-oprichter van Cascoland. “Cascoland bestaat uit ontwerpers, architecten, artiesten en kunstenaars. Wij willen buurtbewoners inspireren en helpen om hun buurt te veranderen zoals zíj dat willen.”

'Wij willen buurtbewoners inspireren en helpen om hun buurt te veranderen zoals zíj dat willen.'

Ééndagszaak

Het eerste idee van Cascoland in de Van Deysselbuurt, zijn de ééndagszaken. “Als u in de buurt woont en u wilt ondernemen, dan mag u gratis één dag in de week onze ruimte gebruiken”, legt Judith Leijdekkers van Cascoland uit. “Het begon met een kapper. Daarna kwam er een masseuse bij en weer een week later iemand die bewegingslessen gaf.”


“De masseuse zei: ‘Het gesprek dat ik met mijn klanten heb, is minstens zo belangrijk als de massage.’ Door in gesprek te komen met buurtbewoners, komen wij erachter wat zij willen. Wij helpen hen vervolgens hun ideeën in de praktijk te brengen.” Lees hier meer over op onsverhaal.nl/vandeyssel.

Bouwen aan een sterke gemeenschap

We investeren samen met partners in de buurt in het verbeteren van leefbaarheid in onze buurten. In kwetsbare wijken zorgen we voor verbinding. We geloven in de kracht van bewoners en geven ruimte aan de ideeën die er ontstaan. Zo vormt zich een sterke gemeenschap waar mensen zich thuis voelen, in een buurt waar je voor zorgt, met buren die ook voor jou zorgen als het nodig is.

Gemengde wijken

Rochdale vindt dat gemengde wijken bijdragen aan de woonkwaliteit van stad en regio. In gemengde wijken wonen verschillende groepen mensen met zowel een laag als een hoger inkomen naast elkaar. Volgens ons draagt een mix van ouderen, jongeren, starters en gezinnen die naast elkaar wonen bij aan de leefbaarheid in de wijk.

'Buurt-gesprekken brengen mensen samen'