Aandacht voor kwetsbare jongeren

In gesprek

Het aantal kwetsbare mensen dat zelfstandig woont, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Eerst woonde een deel van deze mensen ‘beschermd’ tussen de muren van een woonvoorziening. Tegenwoordig wonen zij, als het kan, zelfstandig. Ze krijgen de zorg die ze nodig hebben in hun eigen woning.

Er zijn verschillende groepen kwetsbare huurders, een deel van hen is jong. Wij vroegen ons af wat zij nodig hebben om goed en zelfstandig te wonen. Om hier antwoord op te krijgen, organiseerden we in oktober een gesprek met kwetsbare jongeren. Samen met andere corporaties, zorgaanbieders en de gemeenten Amsterdam en Zaanstad luisterden we naar hen. De bijeenkomst draaide om de vraag: wat heb je nodig om goed te wonen, en waar droom je van?

Botsende regels

De jongeren vertelden over hun situatie. Sommigen hadden een dak- of thuisloze ervaring, kampten met schulden of waren op jonge leeftijd vader of moeder geworden, of waren wees en hadden onvoldoende netwerk om op te steunen. Ze vertelden hoe ze op plekken aanklopten waar ze niet terecht konden, hoe er deurwaarders bij hen langskwamen, hoe er soms begeleiding miste. In sommige gevallen hadden de regels een tegenovergesteld effect. Bijvoorbeeld omdat je met een campuscontract geen pauze in je studie kunt hebben. Als je dan een terugval hebt, raak je mogelijk je woning kwijt.

'Duidelijk werd hoe belangrijk maatwerk is'

Aan de slag

Uit het gesprek werd vooral duidelijk hoe belangrijk maatwerk is. Het gaat niet alleen om de woning, maar ook om de locatie. Het liefst zo dicht mogelijk in de buurt van iemands netwerk, of juist in de buurt van opleiding of werk.


Het gesprek heeft de deelnemende instanties in actie gebracht. Zo zijn wij van plan om gespreid over de stad verschillende type jongerenwoningen aan te bieden. Zodat we maatwerk kunnen leveren en de jongere in die woning terecht komt waar hij of zij minder kwetsbaar van wordt. Een aantal jongeren gaf ook aan dat ze het liefst zo goedkoop mogelijk willen wonen, ongeacht hoe klein. Ook daar gaan we kijken wat we kunnen doen.

Verantwoordelijk

We voelen ons verantwoordelijk om mensen zó te huisvesten dat dat goed is voor onze huurders én voor de buurt. We willen dus graag dat wat we kúnnen doen ook daadwerkelijk doen. Bijvoorbeeld door huurders die zorg nodig hebben, met de juiste hulpverleners in contact te brengen. En door zelf samen te werken met zorg- en welzijnsorganisaties in buurtnetwerken. Zodat we samen kunnen werken aan betere buurten.