van de Bewonersraad

Werkgroep Achterban

Enige tijd geleden is er een enquête gehouden onder de huurders van Rochdale. Een van de uitkomsten was dat men behoefte heeft aan betere contacten met de Bewonersraad. De nieuwe werkgroep Achterban is hiervan het resultaat.

De werkgroep Achterban bestaat uit zeven leden. De werkgroep is inmiddels al enkele maanden actief. Onder andere met het telefonisch benaderen van bewonerscommissies. De werkgroep nodigt hen uit om onze algemene ledenvergadering bij te wonen. Enerzijds zodat de bewonerscommissies weten waar wij mee bezig zijn en waarmee wij hen kunnen helpen. Anderzijds zodat wij van de bewonerscommissies te horen krijgen wat er in hun buurt of complex speelt.

Samen sterker

Bewonerscommissies die zich nog niet hebben aangesloten bezoekt de werkgroep persoonlijk. Die legt dan uit waarom het nuttig is om lid te worden van de Bewonersraad: samen staan we sterker.

Toekomstplannen

De plannen voor de toekomst van de werkgroep Achterban zijn het leggen van nieuwe contacten met bewonerscommissies en een goede samenwerking bewerkstelligen. Dat willen we onder andere doen door wijkgerichte bijeenkomsten te organiseren. Daar kunnen bewonerscommissies ons, elkaar en Rochdale ontmoeten. Zo kunnen we leren van elkaars ervaringen. Bovendien krijgen wij zo te horen waar we de commissies verder mee kunnen ondersteunen.

Achtervang

Wij hechten veel belang aan bewonerscommissies, omdat zij de belangen van de huurders behartigen en de huurders vertegenwoordigen richting Rochdale. De werkgroep Achterban staat paraat voor advies aan de bewonerscommissies. Zodat zij naar beste vermogen hun taak kunnen uitvoeren.