Actieve bewonerscommissie

'Als bewonerscommissie krijg je meer voor elkaar dan als individuele huurder'

“U belt wel vaak, hè?”, kreeg Aziza te horen van een medewerker klantenservice van Rochdale. “Is het niet handig als u een bewonerscommissie opricht?” Zo was het idee geboren. Buurvrouw en vriendin Fatima sloot zich erbij aan.

Jullie vormen nu, samen met nog een buurvrouw, de bewonerscommissie voor de L-flat aan de Oudemans- en Thijssestraat. Wat is een bewonerscommissie eigenlijk precies?

Aziza: “Een bewonerscommissie is een klein groepje huurders dat spreekt namens een hele groep huurders. Alle huurders van een flat, bijvoorbeeld, of een buurt. Als bewonerscommissie behartig je hun belangen. En ga je met de verhuurder in gesprek over bijvoorbeeld het onderhoud, en het schoonmaken van de algemene ruimten.”

Waarom is een bewonerscommissies belangrijk?

Aziza: “Een voorbeeld. Ongeveer de helft van alle balkons staat al weken onder water. Als ik Rochdale daarover bel, gebeurt er niets. Het is geen dringende klacht. Zo zijn er meer voorbeelden. We voelen ons als huurders niet serieus genomen.”

Fatima: “Als ik als huurder naar Rochdale bel, bel ik alleen voor mezelf. Daardoor ben ik minder geloofwaardig. Praten wij als bewonerscommissie, dan praten we namens álle huurders uit de flat. Dan móéten ze ons wel serieus nemen.”

Wat hebben andere huurders uit jullie flat aan de bewonerscommissie?

Fatima: “Dat er als bewonerscommissie dus wel naar ons geluisterd wordt. Veel mensen hier praten niet goed Nederlands. Als er dan iets is waarvoor ze Rochdale moeten bellen, laten ze het maar zitten. Ze komen niet op voor hun recht. Wij als bewonerscommissie doen dat voor hen.”

Aziza: “Als bewonerscommissie krijgen we meer voor elkaar dan als individuele huurder.”

Wat hebben jullie als bewonerscommissie al bereikt?

Aziza: “Nou, we zijn nog niet officieel gestart, we hebben nog niet met Rochdale rond de tafel gezeten. Maar we hebben al wel een goed contact met Ali Jebbar. Hij is de buurtcoördinator van Rochdale.”


Fatima: “Ali begrijpt onze frustratie en pakt dingen heel goed op. Hij is komen kijken. Bijvoorbeeld in onze boxgangen. Die zijn inderdaad heel donker, vond hij. Dus heeft hij gezorgd voor betere verlichting. En het is hem gelukt dat er overal camera’s komen te hangen.”


Aziza: “Wat ook heel fijn is, is dat hij alles terugkoppelt. Ook als iets niet kan. Dat geeft duidelijkheid.”

Wat verwachten jullie van de bewonerscommissie?

Fatima: “Dat we serieus worden genomen.”

Aziza: “Dat er afspraken tussen ons en Rochdale op papier komen. Ik maak tijd vrij om me in te zetten voor de bewonerscommissie en om met Rochdale aan tafel te gaan. En dat doe ik graag, want het is leuk wonen hier. Maar dan wil ik wel resultaat zien.”