Het verhaal van de Kolenkitbuurt: een korte geschiedenis

Een korte geschiedenis

Ondanks haar korte bestaan kan de Kolenkitbuurt al terugkijken op een bewogen geschiedenis. Die begon in 1935.

Uit dat jaar stamt het Plan Bosch en Lommer. De Kolenkitbuurt maakt hier deel van uit. Het plan was heel erg gericht op grote huishoudens.

Kinderrijke buurt

46 procent van de nieuw te bouwen woningen waren 4- en 5-kamerwoningen voor gezinnen met meer dan 4 kinderen. Nog eens 5,5 procent werden woningen voor gezinnen met meer dan 9 kinderen.

Bouwstop vanwege de oorlog

Eind jaren 30 begon de bouw. Maar in 1940 werd Nederland bezet door de Duitsers; de oorlog maakte een voorlopig einde aan de werkzaamheden. Ongeveer een derde van de geplande woningen was gebouwd. En sommige straten maar voor de helft.


Eind jaren 40 gaat de bouw weer verder. Maar het oorspronkelijke plan is dan wel ingrijpend veranderd. Zo zou er op de plek waar nu de Bos en Lommerweg de A10 kruist een groot bruisend plein komen. Met overdag een gezellige markt en ’s avonds allerhande vermaak in het ‘Volksgebouw’ met een bioscoop, theater, concertzaal en vergaderruimte.

Nog meer grote woningen

Er komen nog meer 5-kamerwoningen dan gepland. Vooral de katholieken, die vaak grote gezinnen hadden, waren hier blij mee. Maar door de stijgende welvaart, daalde het aantal kinderen per gezin.


Dat de Kolenkitbuurt toch kinderrijk bleef, kwam door de komst van grote gezinnen uit met name Marokko en Turkije. In 1975 vormden zij 10 procent van de bewoners, in 1985 bedroeg dat percentage 85 procent.

Vernieuwing

Sinds haar ontstaan is de Kolenkitbuurt enorm veranderd. In het laatste kwart van de twintigste eeuw groeide de welvaart enorm en wie het beter kreeg, vertrok. Zo werd de Kolenkitbuurt een wijk voor mensen met minder kansen.


Om de buurt er weer bovenop te helpen, werd in 2003 een stedelijk vernieuwingsplan (VNP) vastgesteld. Hierin is vooral sprake van sloop en nieuwbouw. Door de crisis op de woningmarkt vertraagde de vernieuwing en konden de sloop-nieuwbouwplannen niet worden uitgevoerd.


In 2015 is de Vaststellingsovereenkomst Zuidelijk Veld Kolenkitbuurt getekend. Afspraken uit 2003 zijn herzien en sloop-nieuw is op een aantal plekken vervangen door renovatie. In 2021 zal de gehele vernieuwing voltooid zijn.

'De Opstandingskerk   heeft  dezelfde vorm als een kolenkit'