Interview met Lida Koning, voorzitter bewonersvereniging IJdoorn

Een dorp in een flat

Studenten van de filmacademie hebben tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020 huurders uit IJdoorn gefilmd. Voor een documentaire over de corona-maatregelen. Waarom juist IJdoorn? Omdat het een gemeenschap op zich is; een dorp in een flat. 

Dat de IJdoorn een dorp in een flat is, bewijst de bewonersvereniging wel. 165 bewoners zijn er lid van. Er worden vaak gezellige activiteiten georganiseerd. Denk aan koffieochtenden, bingoavonden, klaverjassen, jeu de boules, biljarten, sjoelen, een soos, handwerkavonden, en noem maar op. Ook worden er uitstapjes georganiseerd met de bus en informatiebijeenkomsten over bijvoorbeeld EHBO en de brandweer. En elk jaar ontvangen de leden een kerstpresentje.

Prettig ouder worden

Drinken de vrouwen ’s ochtends koffie met elkaar, dan komen op het eind hun mannen voor de afwas. “Zo makkelijk gaat het allemaal”, aldus voorzitter Lida Koning. Ze is trots op de 26 vrijwilligers en de 7 bestuursleden die de vereniging draaiende houden.  


Lida: “Het is prettig dat mensen hier in hun vertrouwde omgeving en op de door hun gewenste manier ouder kunnen worden. Daar spelen wij als bestuur een grote rol in. Nu, maar ook in de toekomst. Want net als in heel Nederland, neemt ook hier de vergrijzing toe.”

Buurtkamer

De bewonersvereniging wil daarom ook buurtbewoners die niet in IJdoorn wonen de ruimte geven om elkaar te ontmoeten. Lida: “We willen onze recreatieruimte verbouwen en openstellen en er een buurtkamer van maken. De gemeente Zaanstad en Rochdale hebben hier al toestemming gegeven. Nu zijn we op zoek naar sponsoren om al onze plannen uit te kunnen voeren. Een aparte biljartruimte, bijvoorbeeld, en een keuken met inbouwapparatuur. Want samen eten verbindt mensen.” 

Warm welkom

“Het is belangrijk dat de buurtkamer een gezellige ruimte wordt voor de buurt”, vervolgt Lida. “Waar niets moet, maar waar we vragen en luisteren naar wat de mensen op prijs stellen. We staan open voor nieuwe ideeën en voor nieuwe leden uit de buurt.”


Om de drempel voor nieuwe IJdoorn bewoners te verlagen, worden zij verwelkomd met een bloemetje door twee dames van de Lief en Leedclub. “Die gaan even langs en vertellen wat er zoal georganiseerd wordt. En ze laten een krantje achter met daarin alle activiteiten. 


De Lief en Leedclub schrijft ook kaartjes voor zieken en bezorgt een fruitschaaltje als een IJdoornbewoners langdurig ziek is.

Overigens zie je vaak dat een nieuwe bewoner zich de eerste keer bij een activiteit nog wat ongemakkelijk voelt. Het is leuk om te zien dat ze zich al snel veel vrijer voelen.” 

Documentaire

Ten tijde van het interview (juli 2020) waren de studenten van de Filmacademie de documentaire aan het monteren. Vanwege de corona-maatregelen heeft de regisseur voorgesteld om de première in de recreatieruimte van IJdoorn te houden. Met een rode loper en een feest. Als het kan, komt ook zanger Master Stu. Tijdens de lockdown heeft hij buiten de flat een concert gegeven voor de bewoners die daar vanaf hun balkon van konden genieten. Er werd zelfs gedanst. Dit is zeker terug te zien in de documentaire.

'Zo makkelijk gaat het allemaal'