De geschiedenis van de IJdoorn

50 jaar (g)oud

De IJdoorn bestaat 50 jaar. Reden voor een groot feest, alleen kon dat op het allerlaatste moment helaas niet doorgaan. Vanwege de corona-maatregelen. Er was wel al een speciaal boekje verschenen, met daarin onder andere dit verhaal over de geschiedenis van de flat. Geschreven door mevrouw Margreet Scherpenzeel.

De naoorlogse periode in ons land had een enorme woningnood tot gevolg. De oplossing werd gevonden in het bouwen van grote flats. Op initiatief van het Zaanse bedrijfsleven kwam eind jaren zestig de bouw van een aantal grote nieuwe gebouwen in Zaandam tot stand, waaronder de flat IJdoorn.


De gebouwen groeiden in hoog tempo uit tot populaire woningen, die grote groepen mensen tot op de dag van vandaag aan goede en betaalbare woonruimte hebben geholpen.

Veel vrijwilligers actief

Alle galerijen in de flatgebouwen komen uit op een centrale hal. Dit maakt onderling contact tussen de bewoners uiterst eenvoudig. Het komt misschien dan ook niet als een verrassing dat er veel vrijwilligers actief zijn in en rondom de flat IJdoorn.


Zo’n drieëndertig jaar geleden werd er een bewonersvereniging opgericht. Die behartigt de belangen van de huurders van de appartementen. De vereniging staat bekend als “initiatiefvol, ondernemend, betrokken en verzorgend”, aldus een van de huidige bewoonsters, en maakt dat bewoners elkaar kunnen ontmoeten, zich minder eenzaam voelen, meer begrip voor elkaar krijgen en zich al dan niet voor elkaar willen inzetten.

Volop activiteiten

Daarnaast worden steevast leuke activiteiten georganiseerd, met onder andere knusse koffieochtenden in de recreatieruimte, waarop mensen bij elkaar komen met een breiwerk of zich bezighouden met andere creatieve verrichtingen.


Daarbij worden er regelmatig spelletjes- of bingoavonden gehouden, die uitmonden in een potje klaverjassen, jeu de boules, biljart of sjoelen. Verder worden er uitstapjes buitenshuis geregeld met busreizen of fietstochten en biedt een aanwezige gym de nodige beweging aan de bewoners. Ook mogen ze zich elk jaar weer verheugen op een feestelijke kerstloterij of gezellige nieuwjaarsreceptie. 

Oog voor detail

De afgelopen jaren hebben de bewoners van de IJdoorn voor de nodige uitdagingen gestaan. Ook is de leefomgeving rondom de flat door de jaren veranderd. Desondanks zijn de mensen blij om er te wonen. “Een goed onderhouden flat met oog voor details”, omschrijft een inwonende dame dan ook haar huidige thuis.


Met een aantal architectonische verbeteringen, zoals vernieuwde keukens en entrees, doen de bewoners er vandaag de dag ook alles aan om ervoor te zorgen dat dit zo blijft en dat het gebouw goed onderhouden blijft. De tuinen liggen er pico bello bij, met dank aan de zogenoemde tuindames. Een parkachtig, groen landschap zorgt voor een aangenaam uitzicht.

Geliefde plek

De IJdoorn blijft een geliefde plek. “De bewoners zijn warm, vriendelijk, geïnteresseerd en zorgen er met elkaar voor dat de flat netjes blijft”, wordt er verteld.


"Eigenlijk is de levendige flat vergelijkbaar met een kleine samenleving, inclusief bewoners van verschillende afkomst, met ieder hun eigen achtergrond, verhaal of beleving.


En zoals het een ideale samenleving betaamt is er in de IJdoorn plek voor iedereen. Iedereen telt mee. Dat is in onze nog altijd verdeelde maatschappij bepaald geen overbodige luxe."


IJdoornbewoonster Margreet Scherpenzeel

'Een goed onderhouden flat met oog voor details'