Samen een gemeenschap bouwen 

Community building voor een vertrouwd gevoel
Een gemeenschap - of ‘community’, zoals we dat eigentijds zeggen - wordt gemaakt door mensen. Daarom wordt van alle bewoners in Spark Village verwacht dat ze zich bezig houden met activiteiten voor de community. Pieter de Roest, programmaleider Huisvesting Statushouders, legt uit wat dit in de praktijk betekent.

“Hoe een bewoner zich inzet voor de community van Spark Village, vult hij of zij zelf in”, aldus Pieter. “Ze bepalen dus zelf wat voor activiteiten ze organiseren.


Al in de eerste maanden merkte ik dat bewoners supergoed met elkaar omgaan. Ze houden contact via WhatsApp en de community builders hebben een Battle of the Blocks georganiseerd.

Community-wat?

“Community builders. Daar zijn er inmiddels zes van, in elk blok minimaal één. Een community builder is een bewoner die zich minimaal 4 uur per week voor de community inzet.

De Academie van de Stad begeleidt hen hierbij.

'Community builders stimuleren bewoners om activiteiten te organiseren'

Betrekken het belangrijkste

De community builders heten alle bewoners welkom en zijn aanspreekpunt. Zij hebben goed contact met de corporaties en organisaties uit de omgeving en kunnen hun medebewoners dus vaak helpen bij het beantwoorden van vragen.


Maar de belangrijkste taak van een community builder is om iedereen zoveel mogelijk bij de community te betrekken. Ze kunnen het namelijk niet alleen.


“De community builders stimuleren bewoners om activiteiten te organiseren en met elkaar in contact te komen. Zo zorgen zij ervoor dat Spark Village een fijne plek is om te wonen.”

Burenbuddy

Behalve de community builders is er op Spark Village ook het project SuperBuur. Want zoals het gezegde luidt: beter een goede buur, dan een verre vriend. Pieter: “Iedere statushouder wordt vanaf dag één gekoppeld aan een buurman of buurvrouw.


Als je nieuw bent in Nederland, dan heb je misschien nog veel vragen over hoe alles hier precies werkt. En aan wie kan je die beter stellen dan aan je buurman of -vrouw? Zo voel je je voor je het weet helemaal thuis!”

Verbinding met de buurt

Omdat juist de directe omgeving een belangrijke rol speelt in de integratie van de statushouders, is er in de maanden voor de oplevering hard gewerkt aan een goede verbinding met de buurt.


“Samen met stadsdeel Oost en Stichting Dynamo hebben we een maatschappelijk programma opgezet voor de bewoners van Spark Village. Dit houdt in dat er veel verschillende bijeenkomsten en activiteiten worden georganiseerd. In Spark Village zelf, maar ook bij de buren op Stek Oost en in de Watergraafsmeer.


Verder is er een speciale sportcoördinator aangesteld en zijn er verschillende spreekuren. Van Stichting VluchtelingenWerk, bijvoorbeeld. Dat heeft boven in de gemeenschappelijke huiskamer een eigen kantoortje.”

Tussenkop

Tekst.

Kopje rood kader

tekst rood kader

'Al in de eerste maanden vonden bewoners elkaar'