De bouwer over het ontwerp

Statiegeld op woningen

Nezzt, de bouwer van Spark Village, kwam tijdens de aanbesteding met een aantal slimme oplossingen. “Wij hebben niet alleen nagedacht over de woningen zelf”, licht directeur Bas de Haan toe, “maar ook over het in de hand werken van community-vorming.”

Voor de aanbesteding had Rochdale als randvoorwaarde dat er 5 lange blokken moesten komen met 240 tot 250 studio’s. Bas: “Wij hebben in ons ontwerp bewust gekozen voor het minimumaantal van 240 woningen. Daardoor hebben we de blokken halverwege kunnen onderbreken, zodat er onderdoorgangen ontstonden. Die verbinden het hele plan met elkaar.”

Ontwerp zorgt voor verbinding

Elke onderdoorgang is steeds net iets anders vormgegeven. “Er is ruimte voor brievenbussen en fietsen én voor een aantal terrasjes op de galerij. Dat zijn allemaal plekken waar bewoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. Bovendien vormen die onderdoorgangen een logische route door het wijkje heen. Zo zorgt het totale ontwerp voor verbinding.”

Hoge kwaliteit

Circulariteit en kwaliteit staan bij het ontwerp voorop. Die kwaliteit uit zich onder andere in de details. “Bij dit soort woningen zie je vaak een nogal in het oog springend ventilatierooster boven op het raam zitten. Dat hebben wij achter de gevel weggewerkt. Je ziet hem dus niet aan de buitenkant.”

'De woningen zijn makkelijk te hergebruiken'

Circulair gebouwd

Over circulariteit merkt Bas op: “We hebben bij de productie naar zo min mogelijk restafval gestreefd. Bovendien zijn de woningen heel eenvoudig te verplaatsen of her te gebruiken. We kunnen ze zelfs ook makkelijk een andere functie geven. Tot slot zijn ook de afzonderlijke onderdelen van de woningen makkelijk her te gebruiken, mocht dat in de toekomst nodig zijn.”

Statiegeldregeling

Het meest vooruitstrevende aan Spark Village is misschien wel de statiegeldregeling: “Als Rochdale de woningen over bijvoorbeeld 10 jaar niet meer kan laten staan of niet meer nodig heeft, dan kopen wij ze terug. Deze regeling heeft ons gedwongen om de woningen nóg even wat beter te maken dan je mag verwachten. Wij moeten natuurlijk wel zeker weten dat we ze in de toekomst eventueel opnieuw kunnen verkopen.”

rode bal,

altijd een

linkje naar

iets (popup, filmpje, site)

Kopje rood kader

tekst rood kader

'Het ontwerp zorgt voor verbinding'

Spark Village

Twee blokken in Spark Village, gezien vanaf een van de galerijen.