Huizen aan het IJ in de steigers

Huurders hebben invloed. Dat bewijzen Nanny Meijer en Stella Kroese uit de Ketelmakerij in Amsterdam Noord. In 2020 richtten zij een bewonerscommissie op. Daarmee kregen zij Rochdale zover om bij 175 woningen werkzaamheden uit te voeren.

IIn de zomer van 2020 zaten Nanny Meijer en Stella samen buiten. Ze praatten over hun woningen. En wat daar allemaal beter aan kon. Ze richtten een bewonerscommissie op. Daarmee werden ze een serieuze gesprekspartner van Rochdale.

 Serieus genomen

“We begonnen met een vragenlijst aan alle huurders in de drie blokken van Rochdale aan de Bankwerkerij, Ketelmakerij en Motorwal”, vertelt Nanny. “We vroegen: wat denkt u dat er moet gebeuren aan uw woning? De uitkomsten van de vragenlijst hebben we naar de raad van bestuur van Rochdale gestuurd. En met succes. Rochdale nam ons serieus en is het gesprek met ons aangegaan. Inmiddels zijn de plannen voor de werkzaamheden bijna rond. Ze starten na de zomer, als alles volgens planning gaat.”

Bewonerscommissielid Nanny Meijer (links) en Participatieadviseur Rachel Steevens (rechts)

Einde aan tocht en vocht

Rachel Steevens (rechts op de foto) is participatieadviseur bij Rochdale en de contactpersoon voor de bewonerscommissie. Zij legt uit wat er onder andere gaat gebeuren: “De bewoners hebben veel last van vocht en tocht. Dat komt vooral door de aluminium schuiframen die niet goed meer werken. Die gaan we vervangen door nieuwe kozijnen. Overal komt dubbelglas. Aan de buitenkant zitten platen van trespa, een soort kunststof. Die zijn heel erg verkleurd. Met een folie krijgen die hun originele kleur terug.”

'Rochdale nam ons serieus en is het gesprek met ons aangegaan.'

Sail 2025

De werkzaamheden bestaan uit onderhoud en uit verbeteringen. Met de verbeteringen verandert er iets aan de woning. Daarom mag Rochdale die alleen uitvoeren als minimaal 70% van de huurders het ermee eens is. Dat staat zo in de wet. Het gaat hierbij om het aanbrengen van mechanische ventilatie en om videofoons naast de voordeuren. Het is nog even afwachten of die 70% gehaald wordt. De werkzaamheden voor het onderhoud gaan in elk geval door. “Nu maar hopen dat de steigers weg zijn voordat Sail 2025 begint”, besluit Nanny. “Zodat niet half Amsterdam erin gaat hangen, zoals we al eens ervaren hebben.”


Meer informatie

Dit artikel stond in april 2024 in het wijkkrantje voor de IJPleinbuurt en Vogelbuurt. De krant is een gezamenlijke uitgave van stadsdeel Noord,
Ymere, Eigen Haard, Stadgenoot en Rochdale. Het stuk is geschreven door Erwin Rooijakkers. De foto's van de gebouwen zijn gemaakt door Hes van Huizen.