Het verhaal van Rochdale: waar richten we ons op?

Rochdale geeft thuis

Goede en betaalbare woningen, in sterke buurten, voor mensen met een relatief laag inkomen. Dat is waar Rochdale voor staat, al bijna 120 jaar. Ons speelveld is de metropoolregio Amsterdam. Daar verhuren wij ruim 38 duizend woningen aan zo’n 80.000 bewoners.


Iedereen heeft recht op een huis, maar voor veel mensen ligt dat recht ver buiten bereik. De vraag naar betaalbare woonruimte is veel groter dan het aanbod. En er is méér aan de hand. In sommige buurten staat de leefbaarheid onder druk. Bovendien vraagt de dreigende klimaatcrisis om grote investeringen die de duurzaamheid van onze woningen kunnen verbeteren. De uitdagingen zijn groot.

Voldoende betaalbare woningen

Iedereen heeft recht op een passende, betaalbare woning. Maar het woningtekort loopt op. Helpen de wooncrisis op te lossen is onze eerste prioriteit. We gaan méér woningen bouwen in de buurten waar we al actief zijn, óók voor de middeninkomens. Als hier onvoldoende groei mogelijk is, breiden we ons werkgebied uit. Nu zitten we in Amsterdam, Diemen, Zaanstad, Purmerend en Landsmeer. We verkennen serieus de mogelijkheden in Ouder-Amstel en Haarlemmermeer.

Sterke buurten

Het moet niet uitmaken waar je woont of opgroeit. Overal moet je volwaardig kunnen meedraaien in de samenleving. Wij zetten alles op alles voor sterke buurten, waar je veilig en prettig kunt wonen en iedereen toegang heeft tot goede voorzieningen.

Gericht op de toekomst

Over 50 jaar moeten onze huurders nog steeds goed wonen. Om de kwaliteit en de duurzaamheid van onze woningen op peil te houden, zijn grote investeringen nodig. Daar maken we de middelen en capaciteit voor vrij.


Onze organisatie

Meer betaalbare, duurzame woningen in buurten waar we trots op zijn. Dat willen we de komende jaren voor elkaar zien te krijgen. Die ambitie stelt hoge eisen aan ons bedrijf, aan hoe we werken en samenwerken en dingen voor elkaar krijgen. Het vraagt om een wendbare, lerende organisatie, met een scherpe maatschappelijke antenne. Zo’n organisatie willen we zijn.

Rochdale geeft thuis

Het is onze uitdrukkelijke keuze de buurt centraal te stellen in ons werk. Dat leidende principe helpt ons elke dag te bepalen waar we gaan bouwen en renoveren, aan wie we welke woningen toewijzen, met welke organisaties we samenwerken. De focus op sterke buurten betekent dat onze huurders op ons moeten kunnen rekenen. Onze dienstverlening is erop gericht eenvoudige vragen snel, simpel en zonder gedoe op te lossen en op te schalen als het ingewikkelder wordt. Voorspelbaar en betrouwbaar willen we zijn. En als het even kan: persoonlijk. ‘Rochdale geeft Thuis’ is en blijft onze belofte.

rochdale-

medewerkers vertellen meer!

Click to edit...

Hester van Buren over onze koers

Hoe het begon

Luisterboek Rochdale 'Op Koers'

'Meer betaalbare, duurzame woningen in buurten waar we trots op zijn.'

'

Hier gaan we voor'

Gemengde wijken

Wij zorgen voor gemengde wijken door:

  • in wijken met een heel laag aandeel sociale huurwoningen niet of nauwelijks meer te verkopen of liberaliseren. Waar mogelijk bouwen we hier bij. (De huur van een sociale huurwoning kan met liberaliseren zoveel stijgen dat hij in de vrije sector komt; dan krijgt u als huurder geen huurtoeslag meer. Dit voorkomen we door minder te liberaliseren);
  • in gebieden met relatief veel sociale huurwoningen juist woningen te verkopen en/of liberaliseren. Ook zoeken we waar nodig de samenwerking met marktpartijen voor het bouwen nieuwbouwwoningen in de vrije markt;
  • afspraken te maken met gemeenten en collega-corporaties over gemengde wijken en het aanbod van bouwlocaties.

Kwaliteit van de woningen

We zorgen voor kwalitatief goede woningen door:

  • een norm te ontwikkelen voor de basiskwaliteit van de binnenkant van onze complexen. Deze basiskwaliteit bestaat uit een aantal punten waaraan een woning minimaal moet voldoen;
  • de inhaalslag die we maken voor de veiligheid en de basiskwaliteit af te maken;
  • onze huurders de ruimte te geven om dingen zelf te doen of mee te beslissen over de verbetering van hun woning/complex. Dit doen we onder meer bij renovaties, door ruimhartig om te gaan met veranderingen die huurders zelf aanbrengen en door mogelijkheden te bieden om het beheer in eigen hand te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schoonmaken van algemene ruimtes en onderhoud van een gemeenschappelijke tuin;
  • steeds te onderzoek te of investeringen nodig zijn om onze woningen aan te passen. Dit doen we onder andere op basis van ontwikkelingen binnen de bevolkingssamenstelling.