Het verhaal van Rochdale: waar richten we ons op?

Rochdale geeft thuis

Voldoende woningen

Wij zijn een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen: gezinnen, ouderen, jongeren, kwetsbare groepen, et cetera. Zorgen voor voldoende beschikbare en passende woningen is de komende tijd het belangrijkst. Wijken waar rijk en arm naast elkaar wonen dragen bij aan de woonkwaliteit in stad en regio. Daar gaan we voor. 

Betaalbare woningen

De afgelopen jaren werkten we aan onze organisatie. Om vooral onze financiën en dienstverlening op orde krijgen. We kunnen weer meer doen aan de betaalbaarheid van onze woningen. Voor onze huidige, maar ook nieuwe huurders.

We blijven werken aan de kwaliteit van onze woningen en de woonomgeving.

Werken aan wonen

In de meeste gemeenten loopt de wachttijd voor een sociale huurwoning op. Veel mensen kiezen meer op beschikbaarheid dan op geschiktheid van een woning of wijk. Daardoor wonen ze niet in een woning die past bij hun inkomen, levensfase of wensen. We werken daarom aan: 

Meer verantwoordelijkheid voor medewerkers

Om dit waar te maken, moeten we een wendbare, flexibele organisatie zijn. Daarom krijgen medewerkers meer verantwoordelijkheid en regelruimte. Zo kunnen ze zaken meteen en goed oplossen. De waarden van onze oprichters zijn hierbij onze drijfveer: we zijn aanspreekbaar, doen ons werk met aandacht en nemen daarvoor onze verantwoordelijkheid.

rochdale-

medewerkers vertellen meer!

Hoe het begon

'De waarden van onze oprichters zijn onze drijfveer'

'

Hier gaan we voor'

Gemengde wijken

Wij zorgen voor gemengde wijken door:

  • in wijken met een heel laag aandeel sociale huurwoningen niet of nauwelijks meer te verkopen of liberaliseren. Waar mogelijk bouwen we hier bij. (De huur van een sociale huurwoning kan met liberaliseren zoveel stijgen dat hij in de vrije sector komt; dan krijgt u als huurder geen huurtoeslag meer. Dit voorkomen we door minder te liberaliseren);
  • in gebieden met relatief veel sociale huurwoningen juist woningen te verkopen en/of liberaliseren. Ook zoeken we waar nodig de samenwerking met marktpartijen voor het bouwen nieuwbouwwoningen in de vrije markt;
  • afspraken te maken met gemeenten en collega-corporaties over gemengde wijken en het aanbod van bouwlocaties.

Kwaliteit van de woningen

We zorgen voor kwalitatief goede woningen door:

  • een norm te ontwikkelen voor de basiskwaliteit van de binnenkant van onze complexen. Deze basiskwaliteit bestaat uit een aantal punten waaraan een woning minimaal moet voldoen;
  • de inhaalslag die we maken voor de veiligheid en de basiskwaliteit af te maken;
  • onze huurders de ruimte te geven om dingen zelf te doen of mee te beslissen over de verbetering van hun woning/complex. Dit doen we onder meer bij renovaties, door ruimhartig om te gaan met veranderingen die huurders zelf aanbrengen en door mogelijkheden te bieden om het beheer in eigen hand te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schoonmaken van algemene ruimtes en onderhoud van een gemeenschappelijke tuin;
  • steeds te onderzoek te of investeringen nodig zijn om onze woningen aan te passen. Dit doen we onder andere op basis van ontwikkelingen binnen de bevolkingssamenstelling.