Interview met Sandra Kuijpers

Veel gaande in de Klipperbuurt 

“Ik word gewoon blij van al die positiviteit die ontstaat in de buurt. Dat hebben we nodig om aan het vertrouwen in Rochdale te kunnen bouwen.” Aan het woord is buurtcoördinator Sandra Kuijpers. Zij is betrokken bij een aantal mooie initiatieven in de Klipperbuurt en vertelt er graag over. 

De Klipperbuurt telt 11 galerijflats met 3 of 4 verdiepingen. Daarvan zijn er 6 van Rochdale, met ongeveer 350 woningen, en 5 van Stadgenoot. Eromheen staan veel nieuwbouwwoningen.  

Buurtkantoor 

Rochdale wil graag makkelijk bereikbaar zijn. Daarom zit er voor huurders in de Klipperbuurt een buurtkantoor aan de Lichterstraat 16. Sandra is hier vaak te vinden.  


“Mensen komen hier ook echt langs. Bijvoorbeeld als ze hulp nodig hebben, maar zelf de weg naar de hulpverlening niet weten te vinden. Doorverwijzen naar de juiste hulp is ook een taak van de studenten van VoorUit. Met hen maken buurtbewoners nog makkelijker contact dan met ons.” 

'Mensen komen hier ook echt langs, bijvoorbeeld als ze hulp nodig hebben'

Studenten van VoorUit 

Rochdale en Stadgenoot hebben elk woningen beschikbaar gesteld aan VoorUit. Rochdale 2 woningen en Stadgenoot 1. De studenten betalen geen huur, alleen de servicekosten. Als tegenprestatie zetten zij zich gemiddeld 10 uur per week in voor de buurt. 

Moeders van Noord 

Vanuit buurtbewoners zelf zijn er ook mooie initiatieven om elkaar te helpen en om de buurt prettiger te maken. “Zoals het hartverwarmende Moeders van Noord”, noemt Sandra als voorbeeld. Dat is een stichting die is opgericht door buurtbewoner Risma Soekhie. 


“Tijdens corona is zij samen met een aantal buren begonnen om voedselpakketten uit te delen. Een keer per week kregen zo’n 120 huishoudens een pakket. Daarnaast werden ook 30 ongedocumenteerden van eten voorzien. Na de lockdowns zijn de Moeders van Noord hiermee doorgegaan. Ze delen nog steeds elke week voedsel uit.” 

BewonersTeam met buurtambassadeurs 

Risma maakt ook samen met zes andere buurtbewoners deel uit van het BewonersTeam dat Rochdale, Stadgenoot en de gemeente met geld ondersteunen. Als buurtambassadeurs kennen ze veel bewoners en spreken hen zo nodig aan. In de zomer organiseren ze prikmiddagen om zwerfvuil op te ruimen. En 2 keer per week lopen minstens 2 leden van het team een ronde door Banne Zuid. Om te controleren of alles schoon, heel en veilig is. 


“Daarnaast organiseert het BewonersTeam ook activiteiten voor kinderen”, zegt Sandra. “Zoals straatfeesten met Moeder- en Vaderdag. Daarbij weten ze echt verbinding te maken in de buurt. Bijvoorbeeld door ook de kinderen uit de nieuwe woningen aan de andere kant van het Koopvaardersplantsoen van harte uit te nodigen.  


En met succes: op het straatfeest op Vaderdag kwamen zo’n 300 kinderen af. Dat hun ouders elkaar daar hebben leren kennen, is ook goed voor de sociale samenhang. Ik hoop dat ze elkaar herkennen en makkelijker aanspreken op straat.” 

Buurtmaken 

Wat willen buurtbewoners zelf voor hun buurt? Dat is steeds het uitgangspunt van alle initiatieven. Daarom hebben de gemeente, Stadgenoot en Rochdale eind vorig jaar een Buurtmaken-bijeenkomst georganiseerd. Om ideeën voor de buurt op te halen en om op de beste ideeën te stemmen.  


Zo had buurtbewoners Henk Bahros het idee om een stukje grond met alleen wat struiken om te toveren in een kalebassentuin. ‘Kalebas’ is een verzamelnaam voor een groenten als pompoen, flespompoen, fleskalebas en courgette. Inmiddels groeien er al heel wat.  

Muurschilderingen

“Tijdens de Buurtmaken-bijeenkomst kwam heel duidelijk naar voren dat buurtbewoners een duidelijkere identiteit voor hun buurt willen”, zegt Sandra. “Met andere woorden: ‘Wij wonen hier, dit is de Klipperbuurt, daar willen we trots op zijn.’ 


Zo kwamen buurtbewoners op het idee van een muurschildering met duidelijke verwijzingen naar de buurt. Hiervoor hebben we de samenwerking gezocht met het Street Art Museum.  


Samen met mensen uit de buurt hebben twee internationaal bekende kunstenaars een prachtige muurschildering gemaakt op een zijgevel aan de Tjalkstraat. Buurtbewoners reageren er erg enthousiast op.” 


Inmiddels zijn er weer volop nieuwe ideeën van buurtbewoners. “Maar voordat we daarmee aan de slag gaan, moeten we eerst de ideeën die al zijn gehonoreerd goed ten einde brengen”, zegt Sandra. “En laten zien.” 

'Ik word gewoon blij van al die positiviteit die ontstaat in de buurt'