het verhaal van Jeruzalem

De vernieuwing

Wat zijn de gevolgen van de vernieuwing van Jeruzalem voor bewoners? Hoe blijft de leefbaarheid tijdens alle
bouwwerkzaamheden op peil? En hoe worden de typische witte Jeruzalem-woningen opgeknapt? Drie interviews.

zo is het geworden

na de

vernieuwing