Jeruzalem: oud-bewoner Anne Kuiper

Vijftien jaar meedenken ­­
en -praten

Het is voor een belangrijk deel aan actieve bewoners te danken dat de vernieuwingsplannen ook echt zijn uitgevoerd. Een bewoner die hier een grote rol in speelde was Anne Kuiper. Zij is lang actief geweest in de bewonerscommissie. Onlangs is zij overleden. Ze was van grote betekenis voor de wijk Jeruzalem. Dit gesprek hadden wij een paar jaar geleden met haar.

“Steeds waren er plannen, en dan was het geld weer op”, zegt Anne Kuiper, oud-secretaris van de bewonerscommissie. “De crisis heeft nogal wat roet in het eten gegooid. Terwijl bewoners echt toe waren aan vernieuwing.” Ondertussen wilde een groepje bewoners juist geen vernieuwing van de wijk, maar een monumentenstatus voor alle woningen. “Daar hebben wij ons tegen verzet. Hoezo een monument met een douche in de keuken?"

'

Hoezo een monument met een douche in de keuken?'

Meer sociale huur

“De bewonerscommissie maakt zich hard voor betaalbare woningen. Iedereen moet een huur hebben die past bij zijn of haar inkomen. Daarom hebben we aangedrongen op meer sociale huurwoningen dan in de oorspronkelijke plannen waren opgenomen.” Dat is een van de redenen waarom sommige woningblokken toch niet worden gesloopt, maar gerenoveerd.


“Ook tijdens vergaderingen van de deelraad hebben we ons als bewonerscommissie hard gemaakt voor de vernieuwingsplannen”, gaat mevrouw Kuiper verder. “We hebben duidelijk kunnen maken dat de bestaande woningen te klein en daardoor ongeschikt zijn voor een rollator of rolstoel. Terwijl hier veel ouderen wonen. Gelukkig werd er geluisterd. De oplevering van blok M, met appartementen voor 65-plussers, is hiervan een sprekend voorbeeld.”

Ook een bijzonder verhaal? Mail ons.

65-plussers

'De crisis gooide steeds roet in het eten'