Meer informatie

Veelgestelde vragen

Schrijft Rochdale automatisch de nieuwe huurprijs af?

Betaalt u de huur via een automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen, we schrijven automatisch uw nieuwe huurprijs af. Maakt u de huur iedere maand over via een betaalopdracht? Pas het bedrag dan aan bij uw bank.Waarom heb ik een brief van de Belastingdienst ontvangen over de huurverhoging?

Heeft u van de Belastingdienst een melding ontvangen dat wij uw inkomen hebben opgevraagd? U hoeft hier niets mee te doen.

Wij hebben van de Belastingdienst een indicatie van het belastbaar jaarinkomen van uw huishouden gekregen. Wij weten niet wat u verdient, alleen in welke inkomensgroep u valt: boven of onder de grens van €43.574.Waarom verhoogt Rochdale de huur?

De inkomsten van de huurverhoging zijn hard nodig om nieuwe woningen te kunnen bouwen. En woningen zoals die van u te kunnen onderhouden en beheren. De kosten van nieuwbouw, onderhoud en beheer stijgen jaarlijks en we hebben geld nodig voor de rente en aflossing van leningen voor nieuwbouw. Daarnaast betalen we jaarlijks 13% van uw huur aan de overheid. Dit heet de verhuurdersheffing.Ik ontvang huurtoeslag, wat gebeurt daarmee?

Dit leest u op de pagina over huurtoeslag.Wat is de maximale huurprijs bij de huurverhoging?

Voor een sociale huurwoning is de huur niet hoger dan de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel. De liberalisatiegrens van € 737,14 (de maximale netto huurprijs van een sociale huurwoning) mag worden overschreden, zolang het woningwaarderingsstelsel daar ruimte voor geeft.

Voor vrije sector huurwoningen, garages en parkeerplaatsen geldt geen maximale huurprijs.


Mijn huurverhoging is inkomensafhankelijk, maar mijn inkomen is gedaald

Lees verder over bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging.Hoe maak ik bezwaar tegen de huurverhoging?

Dit leest u op de pagina over bezwaar maken.Hoe kan ik huurbevriezing of huurverlaging aanvragen?

Controleer of u in aanmerking komt voor huurverlaging. Is dit het geval? Doe uw aanvraag als volgt:

  • Vraag een Uittreksel Basisregistratie Personen aan bij uw gemeente. Hierin staat wie staat ingeschreven op uw adres.
  • Vraag een inkomensverklaring op bij de Belastingdienst van iedereen (boven de 18 jaar) die staat ingeschreven op uw adres.
  • Verzamel recente salarisstroken of uitkeringsgegevens van iedereen (boven de 18 jaar) die staat ingeschreven op uw adres.
  • Stuur alle documenten naar Rochdale en vermeld dat u een verzoek doet om huurverlaging.
  • Let op! De deadline voor de aanvraag van huurbevriezing is verstreken. Huurders van een vrijesector huurwoning kunnen controleren of zij in aanmerking komen, bij sociale huurwoningen hebben wij de huurverlaging automatisch toegepast.

Verstuur uw aanvraag en documenten via het digitale contactformulier of aangetekend per post naar:

 
Woningstichting Rochdale
Postbus 56659
1040 AR Amsterdam


U hoort schriftelijk van ons of u huurverlaging krijgt en wat dit voor uw huurprijs betekent.