Meer informatie

Regels overheid

Alle regels over de huurverhoging kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.


Sociale huur

De overheid bepaalt de regels bij de huurverhoging. De huur van uw huis mag vanaf 1 juli 2020 maximaal 5,1 % omhoog. De stijging hangt af van uw inkomen in 2018 en geldt alleen voor sociale huur.


Rochdale verhoogt de huur van sociale huurwoningen met een percentage van 2,6% tot 5,1%, voor huurders met een jaarinkomen tot € 43.574. Huurt u een sociale huurwoning en is uw jaarinkomen meer dan € 43.574? Dan stijgt de huurprijs met mimimaal 5,1% en maximaal 6,6%.Huur vrije sector

Voor vrije sector huurwoningen geldt een maximale huurverhoging van de inflatie plus 5%. Huurders in de vrije sector krijgen een huurverhoging van 3,1%.Inkomensafhankelijke huurverhoging

De overheid heeft bepaald dat huishoudens in sociale huurwoningen een hogere huurverhoging krijgen bij een inkomen hoger dan €43.574. Voor deze groep is de huurverhoging dit jaar maximaal 6,6%.


Dit inkomen is het jaarinkomen uit 2018 van alle personen die op dit moment (2020) op uw adres staan ingeschreven (volgens de Basis Registratie Personen). De Belastingdienst geeft niet door wat uw inkomen precies is, alleen in welke inkomenscategorie u valt.Woningwaarderingsstelsel, oftewel puntensysteem

Elke zelfstandige huurwoning in Nederland wordt gewaardeerd volgens het woningwaarderingsstelsel. De oppervlakte van de woning, de ligging, de WOZ-waarde* en de voorzieningen leveren punten op.

De puntenwaardering van uw woning vindt u op Mijn Rochdale. U kunt ons ook vragen om een schriftelijk overzicht.


* De WOZ-waarde (Wet waardering Onroerende Zaken) is de waarde van uw huis zoals die jaarlijks wordt vastgesteld door de gemeente.