Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Heeft u een laag inkomen en betaalt u in verhouding veel huur? 

Dan maakt u misschien kans op huurverlaging. Dit hangt af van:

  • Het aantal mensen in uw huishouden 
  • Uw huidige nettohuur (uw huurprijs, zonder de servicekosten)
  • Het inkomen van iedereen in uw huishouden, bij elkaar opgeteld.

Doorloop de module en check of u een aanvraag kunt doen.


Let op! Huurders van een vrije sector huurwoning kunnen op deze pagina checken of zij in aanmerking komen voor huurverlaging. Voor huuders van een sociale huurwoning is dit niet meer mogelijk.


Komt u in aanmerking?

Stuur uw aanvraag en de gevraagde documenten naar Rochdale. Dit kan via het digitale contactformulier of aangetekend per post naar: Woningstichting Rochdale, Postbus 56659, 1040 AR Amsterdam


Ik woon in een

sociale huurwoning

vrijesector huurwoning

Mijn huishouden* bestaat uit

* Het aantal mensen dat staat ingeschreven op uw adres


1 persoon

2 personen

3 personen of meer

Mijn huidige nettohuur* is

* Uw huidige huurprijs, zonder de servicekosten


lager dan €619,01

tussen €619,01 en €737,14

tussen €737,14 en €863,00

hoger dan €863,00

Mijn inkomen is lager dan €15.500

Ja

Nee

Mijn inkomen is lager dan €27.000

Ja

Nee

Mijn huishouden* bestaat uit

* Het aantal mensen dat staat ingeschreven op uw adres


1 persoon

2 personen

3 personen of meer

Mijn huidige nettohuur* is

* Uw huidige huurprijs, zonder de servicekosten


€913,85 of lager

tussen €913,86 en €1.032,00

€1.032,00 of hoger

Mijn inkomen is lager dan €37.000

Ja

Nee

Mijn inkomen is lager dan €44.000

Ja

Nee

Mijn huidige nettohuur* is

* Uw huidige huurprijs, zonder de servicekosten


lager dan €619,01

tussen €619,01 en €737,14

tussen €737,14 en €863,00

hoger dan €863,00

Mijn inkomen is lager dan €26.500

Ja

Nee

Mijn inkomen is lager dan €37.000

Ja

Nee

Mijn huidige nettohuur* is

* Uw huidige huurprijs, zonder de servicekosten


€913,85 of lager

tussen €913,86 en €1.032,00

€1.032,00 of hoger

Mijn inkomen is lager dan €43.000

Ja

Nee

Mijn inkomen is lager dan €53.500

Ja

Nee

Mijn huidige nettohuur* is

* Uw huidige huurprijs, zonder de servicekosten


lager dan €663,40

tussen €663,40 en €737,14

tussen €737,14 en €863,00

hoger dan €863,00

Mijn inkomen is lager dan €33.500

Ja

Nee

Mijn inkomen is lager dan €43.500

Ja

Nee

Mijn huidige nettohuur* is

* Uw huidige huurprijs, zonder de servicekosten


€913,85 of lager

tussen €913,86 en €1.032,00

€1.032,00 of hoger

Mijn inkomen is lager dan €46.000

Ja

Nee

Mijn inkomen is lager dan €61.500

Ja

Nee

Helaas. U komt niet in aanmerking voor huurverlaging.

Ga terug naar alle informatie over de huurverhoging

Bereken opnieuw

U komt in aanmerking voor huurverlaging.

Dit is op basis van het totaalinkomen van iedereen in uw huishouden, uw huidige nettohuur en het aantal mensen in uw huishouden. U kunt door het hele jaar een aanvraag doen, op de volgende manier:

  • Vraag een Uittreksel Basisregistratie Personen aan bij uw gemeente. Hierin staat wie onderdeel is van uw huishouden.
  • Vraag een inkomensverklaring over 2019 op bij de Belastingdienst van iedereen (boven de 18 jaar) in uw huishouden.
  • Verzamel 6 recente salarisstroken of uitkeringsgegevens van iedereen (boven de 18 jaar) in uw huishouden.
  • Stuur alle documenten naar Rochdale en vermeld dat u een verzoek doet om huurverlaging/huurbevriezing.

U hoort schriftelijk van ons of u huurverlaging krijgt en wat dit voor uw huurprijs betekent.


Let op: we kijken naar uw inkomen over een langere tijd. Is uw inkomen tijdelijk (bijvoorbeeld door de coronacrisis) gedaald? Neem dan contact met ons op via 020 215 00 00. Samen kijken we naar een oplossing.


Bereken opnieuw