Meer informatie

Bezwaar maken

Maak bezwaar vóór 1 juli

U kunt bezwaar maken tegen uw huurverhoging als u vindt dat

 • de huur hoger wordt dan de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel (dit geldt niet voor vrije sector huurwoningen, parkeerplaatsen, garages en bergingen).
 • het voorstel voor uw nieuwe huurprijs niet aan de wettelijke eisen voldoet omdat er sprake is van formele fouten (zogenaamde vormfouten)

Bezwaar tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging

Is uw inkomen gedaald? Dan kunt u bezwaar maken tegen het deel van de huurhoging dat afhankelijk is van uw inkomen. U kunt bezwaar maken wanneer

 • de opgave van de Belastingdienst over het inkomen in 2018 onjuist is.
 • uw huishoudinkomen in 2019 lager is geworden dan €43.574. U kunt dit aantonen met informatie uit de Basis Registratie Personen en met inkomensverklaringen van de Belastingdienst, van iedereen die staat ingeschreven op uw adres.
 • iemand in uw huishouden gepensioneerd, chronisch ziek of blind is, een zorgindicatie heeft of in een aangepaste woning woont.
 • er 4 of meer personen staan ingeschreven op uw adres.

Is uw inkomen in 2020 flink gedaald? Neem dan contact met ons op.


Hoe maak ik bezwaar?

 1. Ga naar huurcommissie.nl en download het formulier ‘Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging voor huurders’.
 2. Vul het formulier in en stuur het vóór 1 juli 2020 naar Rochdale, samen met de gevraagde documenten. Dit kan via het digitale contactformulier of aangetekend per post naar:

   
  Woningstichting Rochdale
  Postbus 56659
  1040 AR Amsterdam

Wanneer we het niet eens worden over het bezwaar, doet de Huurcommissie uitspraak. De Huurcommissie rekent €25,- voor de procedure. Wanneer uw bezwaar wordt afgewezen, zijn deze kosten voor uw rekening. U betaalt dan ook de huurverhoging, met terugwerkende kracht. Reserveer dit bedrag daarom.

Geen bezwaar bij achterstallig onderhoud

Het is niet mogelijk bezwaar te maken tegen de huurverhoging vanwege onderhoudsgebreken. U kunt wel huurverlaging aanvragen voor achterstallig onderhoud in uw sociale huurwoning.


Is er achterstallig onderhoud in uw woning en vindt u dat Rochdale hier te weinig aandoet? Dan kunt u een verzoek doen tot huurverlaging. Dit kan het hele jaar door en verloopt altijd via de Huurcommissie. Kijk op www.huurcommissie.nl voor meer informatie over de procedure