Meer informatie

Advies Bewonersraad

Rochdale vraagt de Bewonersraad Rochdale ieder jaar om advies over de huurverhoging. Het advies van de Bewonersraad is dit jaar negatief.

De Bewonersraad vindt dat de huurstijging gelijke tred moet houden met de ontwikkeling van inkomens, uitkeringen en pensioenen. Omdat deze de afgelopen jaren niet of nauwelijks zijn gegroeid, zou ‘geen huurverhoging’ het uitgangspunt voor het huurbeleid in 2020 moeten zijn. Het volledige advies kunt u lezen op de website van de Bewonersraad.Over de Bewonersraad

De Bewonersraad vertegenwoordigt de huurders van Rochdale en komt op voor hun belangen. Het Algemeen Bestuur van de Bewonersraad is de overlegpartner van Rochdale.